In dit nieuwe artikel van mr. Pieter de Jonge aandacht voor het horen en adviseren door een onvolledige adviescommissie. In art. 7:13 lid 3 Awb is namelijk ter zake bepaald dat de adviescommissie het horen kan opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. In deze bijdrage gaat De Jonge wat uitvoeriger in op de betekenis van dit artikellid en de mogelijkheden ervan voor de praktijk. Lees het volledige artikel.

Dit artikel maakt onderdeel uit van een maandelijkse cyclus van artikelen. Eerder verschenen artikelen zijn hier te lezen.