Ongeveer een kwart (28,7%, CBS) van de Nederlanders heeft in 2016 aangegeven af en toe overlast te ervaren van buurtbewoners. Desondanks zijn veel gemeenten zich nog niet bewust van de impact van deze problematiek op het dagelijks leven van bewoners. Gevolg is dat overlastgevende situaties dikwijls niet worden aangepakt.

Gemeenten en woningbouwcorporaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het creëren van een optimaal woongenot. Om het woongenot te optimaliseren wordt gemeenten aangeraden om de regie te voeren op de aanpak van woonoverlast. Samenwerking met integrale partners (denk hierbij aan woningbouwcorporaties, wijkagenten, BOA’s, lokaal maatschappelijk werk en de GGD) is hierbij essentieel. Lees verder…