In de juli-editie van De Gemeentestem, het bestuursrechtelijk tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk, staat een annotatie gepubliceerd van onze juristen mr. Pieter de Jonge en mr. Arie Vonk Noordegraaf. Het artikel gaat in op de vraag of de in een invorderingsbeschikking opgenomen betalingstermijn als een uitstel van betaling in de zin van art. 4:94 Awb aangemerkt dient te worden. Het artikel is hier te lezen.

Eerder verschenen artikelen van de juristen van MB-ALL zijn hier te lezen.

Bron: De Gemeentestem, Nr. 7457, juli 2017 (Gst. 2017/108).