Nieuws

Damoclesbeleid steeds kritischer getoetst

Damoclesbeleid steeds kritischer getoetst Als de politie in een woning of bedrijfspand drugs aantreft mag de burgemeester dat pand tijdelijk sluiten op grond van de Opiumwet, dat is het Damoclesbeleid. Maar de rechter wordt steeds kritischer in de toetsing van het...

Lees meer

Misbruik van Wob bij boetes

Op 27 december 2017 en 10 januari 2018 heeft de Raad van State weer uitspraak gedaan in een Wob-zaak. In beide gevallen ging het om iemand die een boete had gekregen en daartegen bezwaar/beroep wilde aantekenen. Ten behoeve van die procedure had hij de aan die boete...

Lees meer

De schriftelijke weigering te beslissen versus art. 4:17 Awb

Indien een bestuursorgaan niet binnen de toepasselijke wettelijke beslistermijn een besluit heeft genomen op een aanvraag, heeft de aanvrager sinds de invoering (per 1 oktober 2009) van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen een pressiemiddel in handen...

Lees meer

Gesprekken over aanpak toeristische verhuur

Het kabinet is met een aantal gemeenten in gesprek over de aanpak van toeristische verhuur via online platforms. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor blijft in de eerste plaats een lokale aangelegenheid. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Keijzer van...

Lees meer

MB-ALL vanaf nu erkend leerbedrijf

Afgelopen week ontvingen wij het positieve bericht van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven dat MB-ALL Toezicht B.V. nu een erkend leerbedrijf is! Deze accreditatie zorgt ervoor dat wij studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid...

Lees meer

Nieuwsbrieven