Als kennisspecialist in handhaving van veiligheid en leefbaarheid is het thema woonoverlast één van de onderwerpen waar MB-ALL gemeenten in adviseert en ondersteunt. Echter, gemeenten moeten hier niet alleen in staan. Een integrale samenwerking tussen gemeenten, politie, woningbouwcorporaties en hulpverleningsinstanties is essentieel voor een effectieve aanpak van woonoverlast. Om die reden hebben wij een consulent sociaal beheer, via MB-ALL gedetacheerd bij een woningcorporatie in Zoetermeer, gevraagd naar zijn ervaringen binnen het werkveld:

“Als consulent sociaal beheer word ik dagelijks geconfronteerd met maatschappelijke problemen en overlast. Deze variëren van eenvoudige burenruzies over niet gesnoeide heggen tot gezinnen met multiproblematiek waarbij handhavingsinstrumenten en diverse hulpverleningsinstanties worden ingeschakeld.

Dagelijks krijg ik te maken met klanten die vandaag nog een oplossing willen voor hun probleem. Door het voorhanden hebben van een integrale aanpak van woonoverlast waar casuïstiek besproken kan worden, merk ik dat ik als consulent sneller kan schakelen met ketenpartners. Zo kan ik bij een zorgmijdend gezin bijvoorbeeld samen met de GGD op huisbezoek. Hierdoor kan een overlastsituatie sneller worden genormaliseerd en heb ik meer tijd voor andere werkzaamheden.

Mijn ervaring is dat zonder een integrale aanpak van woonoverlast de overlastsituatie zomaar één tot twee jaar langer kan duren. Reden hiervoor is dat veel consulenten niet altijd bekend zijn met de mogelijkheden van andere ketenpartners. Door samenwerking leer je elkaar beter kennen en kun je elkaar versterken in de aanpak. Het verbaast mij dan ook dat in andere gemeenten soms nog niet met eenzelfde methodiek wordt samengewerkt.”

Op dit moment is het aanpakken van woonoverlast meer dan noodzakelijk. Door de bezuinigingen en veranderingen op huisvesting, de zorg voor ouderen en de toestroom van statushouders met traumatische ervaringen kan het aantal overlastzaken voor woningbouwcorporaties in de nabije toekomst ernstig toenemen. Heeft u interesse om onze ervaringen eens met uw consulenten sociaal beheer te delen, of wilt u de consulent sociaal beheer van MB-ALL inhuren? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Randy Tjong-A-Hung.