Geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Deze vormen van overlast door het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de VNG en staatssecretaris van Ie W om in actie te komen om dit probleem te voorkomen dan wel te verminderen.

Het voorstel van het platform houdt in:

Het ontmoedigen van het stoken van hout door voorlichting om de schadelijke effecten van houtrook meer bekend te maken Het (mede) mogelijk maken van het ontwikkelen van een meetmethode en criteria voor onaanvaardbare overlast/gezondheidseffecten en bijbehorende regelgeving om handhaving mogelijk te maken Het (mede) mogelijk maken van een systeem met eisen voor de gehele stookinstallatie en het gebruik ervan

Pleidooi VNG

De VNG pleitte al in 2016 bij het toenmalige ministerie van IenM voor EU-bronmaatregelen voor houtkachels, de ontwikkeling van een landelijke norm voor houtoverlast en de ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode.

De VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit bespreekt de brief in haar vergadering van 19 april. (lees hier de Brief Platform Houtrook en Gezondheid (pdf, maart 2018))

Bron: bwt.nl