Blog door Adviseur Veiligheid K. Jansen

Lachgas
Er verschijnen wekelijks nieuwsberichten over de verkoop van lachgas, ongelukken naar aanleiding van het gebruik van lachgas en berichten over het aan banden leggen van de verkoop. Reden genoeg om verschillende artikelen te bundelen, om te bekijken hoe we er inmiddels voor staan.  

Waar voorheen voornamelijk werd gesproken over het afval in de openbare ruimte door het achterlaten van lachgaspatronen, wordt nu steeds meer inzichtelijk wat de (gezondheids)risico’s zijn door het gebruik van lachgas. Feit is ook dat er ongelukken kunnen gebeuren door het gebruik. De voornaamste oorzaak is dat je coördinatie flink verstoord kan worden na gebruik. Zeker in combinatie met het gebruik van alcohol en/of drugs. Onder andere het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de gezondheidsrisico’s op de lange termijn. Dit onderzoek wordt naar verwachting in oktober van dit jaar afgerond. 

Algemene plaatselijke verordening 

De verkoop en het gebruik van lachgas in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. ‘Dit komt niet alleen door de populariteit van het programma Heel Holland Bakt,’ stelde straatsecretaris Blokhuis eerder dit jaar. Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte en de bijbehorende overlast en vervuiling houden de (lokale) overheid bezig. Lachgas is een legaal middel en valt onder de Warenwet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldde onlangs aan haar leden dat zij regelmatig de vraag krijgt of het mogelijk is om een lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. De VNG is van mening dat de model APV ook op een andere wijze kan voorzien, namelijk door op te treden tegen hinderlijk gedrag (artikelen 2:47, 2:49 en 2:50). Vooralsnog dus geen verbodsartikel in de modelverordening.  

Warenwet 

Zolang lachgas een waar is als bedoeld in de Warenwet en daarmee legaal is, is de aanpak niet eenvoudig. De optie om de Warenwet te lichten lijkt een mogelijke uitkomst te bieden, maar dit is tot op heden nog niet gedaan. Het CDA heeft aan de staatssecretaris van Volksgezondheid gevraagd met een wet te komen om recreatief gebruik van lachgas te verbieden. De minister van Justitie en Veiligheid heeft bij Dit is de Dag op NPO1 aangegeven te willen onderzoeken of een landelijk verbod mogelijk is. Het lijkt erop dat zij eerst het Trimbos-onderzoek willen afwachten.

De VNG meldt dat de grootste distributeur van lachgas zich bewust is van de markt waarop zij actief is. Een goede ontwikkeling. Zij gaat met marktpartijen en de overheid in gesprek om te komen tot effectieve afspraken die de uitwassen van lachgasgebruik tegengaan. 

Gemeenten richten zich voornamelijk op preventie en informeren inwoners over de gevaren van het gebruik van lachgas. Daarnaast zijn gemeenten vooral afzonderlijk van elkaar aan het onderzoeken op welke wijze lachgas verboden kan worden. Er is behoefte aan landelijke wetgeving blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. 

 

Evenementen 

Gemeenten kunnen bij het verlenen van een evenementenvergunning een voorwaarde opnemen dat de verkoop en het gebruik van lachgas verboden is, met als motivering het voorkomen van hinder. De gemeente Leeuwarden is één van die gemeenten en heeft onlangs de Beleidsregel evenementen in de open lucht vastgesteld. Hiermee geeft de gemeente zichzelf de mogelijkheid om de verkoop en het gebruik van lachgas op evenementen te verbieden.

Amsterdam, Enschede, Rotterdam en Utrecht zijn onder andere de gemeenten die actief bezig zijn met de ontwikkeling van de aanpak van lachgas. De komende periode zullen er ongetwijfeld best practices ontstaan en worden gedeeld. Preventie alleen lijkt gelet op de toename van de verkoop en het gebruik in ieder geval onvoldoende. 

 

Bij MB-ALL houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Heb je ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van beleidsregels? Neem gerust contact op met MB-ALL.

 

 

Wil je met ons werken aan de veiligheid en leefbaarheid van Nederland? Bekijk dan via onderstaande knop onze vacatures.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.