Skip to main content
ArtikelenBOA'sToezicht

Aanmeldcentrum Ter Apel heeft meer boa’s nodig voor extra toezicht

Door 2 april 2024april 9th, 2024Geen reacties

Het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel in de gemeente Westerwolde, heeft extra toezicht nodig om overlast te beperken. Er worden acht extra boa’s ingezet. Het dorp Ter Apel heeft toenemende overlast vanwege het overvolle aanmeldcentrum. Volgens waarnemend burgemeester Leendert Klaassen zullen een aantal van de extra boa’s volgende week afkomstig zijn vanuit een ‘flexpool’. De gemeente Groningen zal een aantal boa’s die vanuit MB-ALL worden gedetacheerd inzetten. Deze flexibele groep boa’s kan in de hele provincie worden ingezet.

Overlast en druk rondom aanmeldcentrum Ter Apel

Het aanmeldcentrum heeft meerdere keren te maken gehad met een overschrijding van het maximumaantal toegestane bewoners. Wat heeft geleid tot hoge dwangsommen voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “Volgens de gemeente neemt de druk op het dorp toe door de grote aantallen asielzoekers. ”Aldus waarnemend burgemeester Klaassen. Hoewel het aantal winkeldiefstallen lijkt te zijn afgenomen, neemt het aantal “overige incidenten” toe, hoewel de precieze aard hiervan niet is gespecificeerd.

Daarnaast wordt de sluiting van een sobere opvang voor mogelijke overlastgevers, bekend als de procesbeschikbaarheidslocatie (pbl), genoemd als een bijdragende factor aan het hoge aantal incidenten. De NOS meldt dat de gemeente hoopt dat deze opvang snel weer kan worden geopend na enkele aanpassingen.

Toename buitenslapers

Ten slotte heeft de burgerwacht in Ter Apel gemeld dat er een toename is van asielzoekers die buiten slapen in het dorp. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, wil burgemeester Klaassen dat de extra boa’s ook in de avonduren kunnen handhaven op asielzoekers die buiten overnachten.

MB-ALL’s inzet voor Toezicht en Handhaving bij aanmeldcentra voor asielzoekers

MB-ALL vervult een essentiële rol bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid in gemeenten zoals Westerwolde, met name in gebieden met een overlastgevende toestroom van asielzoekers zoals Ter Apel. Als partner in veiligheid en leefbaarheid biedt MB-ALL een ‘flexpool’ aan aan de gemeente Groningen, waaruit gekwalificeerde boa’s worden ingezet voor snel en effectief toezicht. Deze boa’s, handhaven de wet en zorgen voor een veilige omgeving. Ze kunnen snel worden ingezet waar nodig, inclusief Ter Apel, waar de overlast toeneemt. Door samenwerking dragen ze bij aan het effectief aanpakken van de situatie. Het partnerschap benadrukt het belang van samenwerking en effectieve handhaving om de veiligheid voor iedereen te waarborgen.