Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Akkoord over crisisopvang en doorstroom asielzoekers

Door 28 juni 2022juni 29th, 2022Geen reacties

Het kabinet bereikte vrijdag 24 juni een akkoord met het Veiligheidsberaad over een plan van aanpak voor opvang van vluchtelingen. De noodopvang wordt verhoogd naar 225 plekken per regio. Ook is de bedoeling binnen zes weken 7500 statushouders naar tussenvoorzieningen over te plaatsen. Het Rijk moet dan wel snel de toezeggingen nakomen die vorige week zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s.

‘Burgemeesters leveren een buitengewone inspanning en zijn onmisbaar in de wijze waarop Nederland deze opgave kan volbrengen,’ aldus het kabinet. ‘Helemaal in een periode waarin al veel van hen wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en voor andere, eerdere crises {…}.

Capaciteitsgebrek niet alleen voor vluchtelingen ook bij gemeenten

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben de bewindslieden wel duidelijk gemaakt dat het de laatste keer is dat er ‘zo’n immense vraag’ kan worden gesteld. Ze werken mee aan de door het kabinet gevraagde extra opvang voor asielzoekers. De burgemeesters verwachten van het Rijk dat de beloofde dertig extra ambtenaren die een en ander moeten gaan regelen, er snel zijn.

Inhoud fragiele afspraak

Ook moet het kabinet in de komende drie maanden werken aan een langetermijnperspectief voor de asielopvang. Als dat niet gebeurt, dan staken de veiligheidsregio’s hun inspanningen, aldus voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Hij noemde de overeenstemming die vrijdag met bewindslieden is bereikt ‘een fragiele afspraak’.

7.500 tussenvoorzieningen

Met de plannen voor de komende drie maanden moet voldoende asielopvang capaciteit en huisvesting voor statushouders worden gerealiseerd. Zo wordt gewerkt aan enkele grote tijdelijke noodvoorzieningen voor een half jaar voor ongeveer een duizend asielzoekers. Ook komen er zo snel mogelijk, binnen zes weken, 2500 extra flex- en transformatie woningen bovenop de eerdere doelstelling van 5000.

De 7500 statushouders kunnen dan het asielzoekerscentrum verlaten, zodat er doorstroming is. Hierbij gaat het om omgebouwde kantoren, panden, of bijvoorbeeld omgebouwde verpleeghuizen. Het Rijk zet financiële middelen, logistieke ondersteuning en zoveel mogelijk mankracht in om veiligheidsregio’s en gemeenten hierin te ondersteunen.

Tot 1 oktober

Het Veiligheidsberaad benadrukte vrijdag dat het op 1 oktober weer afgelopen is met de extra crisisnoodopvang. Dan moet er minstens een nieuwe opvanglocatie naast Ter Apel zijn gerealiseerd en liever nog drie, aldus Bruls.

Lees het hele artikel op gemeente.nu,

Meer weten over vluchtelingenopvang en capaciteitsgebrek oplossen? Neem dan contact met ons op.