Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesOndermijning

Als gemeente drugshandel op straat aanpakken? Het kan ↓​

Door 14 december 2022december 19th, 2022Geen reacties

Dat is de conclusie na de online sessie over drugshandel in de openbare ruimte van 24 november!​ Samen met een behoorlijk aantal professionals met verschillende rollen en invalshoeken vanuit gemeenten en politie heeft onze adviseur veiligheid Bart Levels gebrainstormd over:​

  • Hoe kun je de burgemeester beter positioneren om drugsoverlast in perken?​
  • Hoe kunnen we de druk op politie en OM verminderen door deze nieuwe methode toe te passen?​
  • Wat kunnen BOA’s/toezichthouders m.b.t. observeren, rapportages en staandehoudingen bij het constateren van drugshandel op straat?
  • Welke opleidingen of trainingen zijn er nodig om de BOA’s / toezichthouders drugshandel adequaat aan te laten pakken?​

Positionering burgemeester

De burgemeester is belast met handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen een gemeente. Burgers worden steeds meer aangemoedigd om een melding te maken van verdachte situaties over bijvoorbeeld drugsdealen. Politie en OM prioriteren buiten de gemeente om over de op te pakken opsporingsonderzoeken. Het is dan ook logisch dat aan een MMA-melding over dealen op een parkeerplaats, waarbij verdere informatie ontbreekt, minder prioriteit kan worden gegeven dan aan een ander grootschalig opsporingsonderzoeken die misschien al meer concreet zijn. Als burgemeester wil je er zijn voor je inwoners en ook daadwerkelijk kunnen optreden tegen dit soort zaken die een onveilig gevoel geven. Door als gemeente zelf een actieve rol te vervullen door het inzetten van bijvoorbeeld een ‘drugsBOA’ neem je de meldingen serieus en doe je als gemeente ook echt iets wat de gemeente veiliger maakt!

Verminderen werkdruk politie & OM

In steeds meer gemeenten gaan deze meldingen zowel naar politie als naar de gemeente. Maar wie gaat er wat doen met die meldingen? De politie moet prioriteiten stellen en de anonieme meldingen zijn in de praktijk ook vaak lastig te checken. Gemeenten kunnen hierin zelf de regie pakken. Zij hebben BOA’s en toezichthouders op straat rondlopen. Die kunnen een rol spelen in het vooronderzoek. Door te signaleren en te rapporteren of mogelijk al de eerste aanzet te geven voor het aanleggen van een dossier.”

Andere skills nodig

We hebben het eigenlijk over een nieuwe categorie BOA’s. Een specifieke opleiding is noodzakelijk om dit werk te kunnen doen op deze manier. “Dit doe je niet zomaar, je bent heimelijk aan het werk, eigenlijk ben je een soort ‘undercover BOA’.” Drugs BOA zou wellicht ook nog een geschikte term zijn voor deze nieuw soort toezichthouders. Voorop staat de veiligheid van BOA’s die dit werk gaan doen. “In ieder geval moet je geen BOA’s uit je eigen gemeente op dit soort opdrachten zetten. Juist om BOA’s goed te beschermen is het belangrijk dat het BOA’s zijn van buiten de gemeente. De kans op bedreigingen is anders veel te groot.”

"We hebben het eigenlijk over een nieuwe categorie BOA’s"

Bart Levels - Adviseur Veiligheid

Welke BOA’s kunnen dit?

DrugsBOA’s zijn bijna uniek in Nederland. Op een enkele gemeente na zijn er geen BOA’s die beschikken over tactieken en technieken waarover een drugsBOA zou moeten beschikken. Niet iedereen is hier dan ook geschikt voor, dat is bij de politie ook niet het geval. Niet iedere agent zou in een observatieteam kunnen acteren. We willen vanuit MB-ALL dan ook een vervolg aan de sessie gaan geven door in gesprek te blijven met gemeenten, best practices te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Uiteindelijk willen we kijken hoe we een brug kunnen slaan tussen de bevoegdheden van BOA’s, ondersteund met adviseurs veiligheid en handhavingsjuristen. Waardoor gemeenten alle middelen die tot de beschikking staan, kunnen inzetten voor het bestrijden van drugshandel (en overlast). Wanneer de mogelijkheid zich voordoet willen we inventariseren of er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn in het vormen van een ‘onafhankelijk te wisselen’ team die niet herleidbaar of uitwisselend tussen gemeenten dit werk kan uitvoeren.

In de loop van 2023 zullen we een vervolg gaan geven aan deze sessie.

Blijf ons volgen om te kijken wat de bevindingen van gemeenten op dit gebied zijn en wat MB-ALL hierin voor uw gemeente kan betekenen. Hiervoor meldt u zich aan op de nieuwsbrief. volg onze socials zoals LinkedIn of neem contact op met uw accountmanager

Bekijk onze expertise op het gebied van openbare orde en veiligheid