Skip to main content
Artikelenmilieu

Barbecueverbod omwille van schone lucht

Door 31 augustus 2023september 11th, 2023Geen reacties

Utrecht zet alles op alles om de luchtkwaliteit te verbeteren, want de doelen dreigen niet gehaald te worden. Ook uitbreiding van autoluwe zones, milieuzones en de zero-emissiezone ziet de gemeente als potentiële extra maatregelen, staat in een nieuwe beleidsnota.

Om aan de norm te voldoen moet op uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof een halvering plaatsvinden.

Barbecue en houtstookverbod een optie in Utrecht

De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling binnen Utrecht zijn volgens de gemeente wegverkeer, houtstook, vuurwerk, roken, industrie en mobiele werktuigen, zoals bouwmachines. Luchtvervuiling van buiten de stad is vooral afkomstig van wegverkeer (Rijkswegen), industrie, landbouw en binnenvaart.

Vuurwerkverbod mogelijk na burgerberaad

Er gaan stemmen op voor een stadsbreed vuurwerkverbod, maar de gemeente wil ook de mening horen van inwoners. “We vragen een burgerberaad om een zwaarwegend advies te geven over de invulling van de jaarwisseling 2024/2025 en de jaren daarna. Nadat de raad een besluit heeft genomen over het startdocument kan het burgerberaad starten in oktober dit jaar.

Vuurkorven bron van uitstoot

Er zijn partijen in Utrecht die willen dat de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV) wordt aangepast zodat vuurkorven straks niet meer zijn toegestaan in de stad. En ook barbecueën wordt beperkt. Een aardappel poffen in een houtvuurtje is er straks niet meer bij, als het aan hen ligt. Net zoals marshmallows roosteren bij het kampvuur. Een speenvarken boven houtsvuur, of palingroken in een kast, het is allemaal te slecht voor de luchtkwaliteit, klinkt het. Blijkt uit een de input uit een Raadsinformatiebijeenkomst in het stadhuis.

Meetmethode en aanpakken grootste vervuilingsbron

Bronprobleem van dit alles is fijnstof, en dan met name de kleinere deeltjes van fijnstof, zogenoemde PM2,5. Het grootste deel van die PM2,5-deeltjes komt via houtstook in de lucht, en dan met name van open haarden die zich in huizen bevinden. Open haarden leveren 24 procent van de totale uitstoot aan PM2,5. Vuurkorven zorgen voor 2 procent van de uitstoot en 1 procent wordt door olieraffinaderijen veroorzaakt. Open haarden zijn dus de grootste boosdoeners, aldus Sander Teeuwisse van het RIVM.

Handhaving en toezicht nodig voor naleving

Nico Wups van de afdeling Toezicht & Handhaving heeft zo zijn bedenkingen. Hij stelt dat zij niet zomaar bij iemand naar binnenstappen, en als de tuin alleen door het huis te bereiken is dan zullen zij nooit iemand op heterdaad kunnen betrappen. is het verschil zien tussen as van houtskool en as van een blok hout iets wat hij niet voorstelt wat mogelijk is voor zijn mensen. Dat eerste mag straks nog wel, het tweede zou verboden kunnen worden.

“Houtstook in een verdichte stedelijke omgeving als Utrecht past niet meer”, vermeldt het beleidsstuk ook. Het gaat dan niet alleen om houtkachels, open haarden en pelletkachels, maar ook om vuurkorven, barbecues en pizzaovens. Utrecht verkent de mogelijkheden om dit aan banden te leggen. Het einddoel is in ieder geval: geen uitstoot meer door houtstook. “Veel mensen ervaren directe overlast van luchtverontreiniging”, stelt de gemeente.

Tegelijkertijd stelt Raadslid van Groen Links Rachel Heijne “zou het raadzaam zijn om nog eens na te denken over de Biomassacentrale op Lage Weide”. Die voedt de Nieuwegeinse en Utrechtse stadsverwarming voor 50 procent met hout.

Let op: dit artikel is samengesteld door twee artikelen te gebruiken als bron:

houtstook-is-een-veelkoppig-monster

geen-heilige-huisjes-in-utrecht-als-het-gaat-om-schone-lucht

Juridisch advies op het gebied van milieurecht

MB-ALL heeft de juiste specialisten in huis die de laatste stand van zaken kennen en inzetbaar zijn om uw organisatie te helpen met actuele en relevante thema’s als energiebesparing, duurzaamheid, externe veiligheid, geluid en de Omgevingswet. Waarbij beleid schrijven en handhaving op deze regels centraal staat voor uw gemeente of omgevingsdienst.

Onze juridische professionals geven u graag vrijblijvend advies!

Klik hier voor meer info