Skip to main content
ArtikelenBOA's

BOA’s overzichtsartikel uitbreiding uitrusting

Door 16 februari 2022februari 23rd, 2023Geen reacties

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen vanaf 1 juli  2022 worden uitgerust met een korte wapenstok. BOA’s die, als de situatie daarom vraagt, geweld mogen gebruiken, krijgen op termijn ook handboeien in hun standaarduitrusting. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederweertse BOA’s ook uitgerust met Bodycams

De BOA’s van de gemeente Nederweert dragen per 1 oktober 2022, voor een proefperiode van een jaar, een bodycam. Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen. BOA’s hebben vaak te maken met agressie en geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Mocht er toch een incident ontstaan, dan kunnen de opnames van de bodycam helpen bij de analyse van het incident.  bron: Nederweert.nl

Vooruitzicht bevoegdheden BOA’s 2023

Begin 2023 krijgen BOA’s daarnaast toegang tot het rijbewijzenregister van de RDW, waarmee zij zonder tussenkomst van de politie de identiteit van iemand kunnen vaststellen die geen identiteitsbewijs op zak heeft. Gemeenten die hun BOA’s met een wapenstok willen uitrusten, moeten daarvoor wel eerst een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek van politie, justitie en burgemeester. De driehoek adviseert de minister, die uiteindelijk beslist.

In Nederland werken zo’n 23.000 BOA’s. Zij werken onder meer als handhavers voor gemeenten, voor boswachters en in het openbaar vervoer. De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het hele stelsel van BOA’s. Vanwege de extra taken die de BOA’s er de afgelopen jaren hebben bijgekregen, vindt de minister dat ze ‘bijbehorende instrumenten nodig hebben om hun taak goed en zelfstandig te kunnen uitoefenen’.

Noodzaak voor extra (gewelds)middelen voor BOA’s

Tot nu toe krijgen BOA’s alleen geweldsmiddelen als hun werkgever heeft aangetoond dat er sprake was van een toename van het aantal geweldsdelicten tegen de handhaver. Zodra dat aantal afnam of gelijk bleef, kon het geweldsmiddel weer worden ingetrokken, terwijl de noodzaak bleef. De justitieminister vindt dat onwenselijk. Vakbond BOA ACP en de Nederlandse BOA Bond pleiten al langer voor de wapenstok bij BOA’s.

Lees het hele artikel op ad.nl.

Domein 4 BOA’s openbaar vervoer gaan pleiten voor geweldsmiddelen.

FNV spoor geeft aan op 8 maart in gesprek te gaan met de NS directie over incidenten in de IC naar Brussel en het traject Weert – Eindhoven en station Zwolle (lees daar meer over). NS Directeur Wouter Koolmees heeft meegdraaid met personeel en is in gesprek gegaan op 26 januari om te kijken naar maatregelen.]

Geweldsincidenten de aanleiding voor mogelijk verruiming uitrusting

In 2022 ging het om 965 ‘A-categorie incidenten’,  in 2021 waren dit nog 744 incidenten. Dit zijn strafbare feiten, zoals geweld en bedreiging. Dat is betreft slechts de gemelde incidenten. Nog veel vaker worden NS’ers met verbaal geweld bejegend. Zogenoemde ‘B incidenten’. Dit komt nog veel vaker voor.

Bron: FNV.nl

Stand van zaken in februari 2023: Welke gemeenten hebben gekozen voor extra uitrusting of geweldsmiddelen?

Gemeente Groningen
Hier wordt vooralsnog geen wapenstok of handboei toegevoegd. Een bodycam wordt wel al op veel plekken gebruikt.

Gemeente Brabant:
Onderstaande steden hebben een verzoek ingediend voor een wapenstok.

  • Breda
  • Den Bosch
  • Oss
  • Veldhoven
  • Halderberge
  • Best
  • Rucphen

In Tilburg gaan BOA’s de straat op met bodycams en handboeien.

Gelderland
In de provincie Gelderland hebben Lingewaard en Ede het één en ander toegevoegd aan de bewapening. De gemeente Oost Gelre gaat ook BOA’s uitrusten met een bodycam.

Gemeente Zeeland: 
Veerse heeft besloten een wapenstok aan de uitrusting toe te voegen. Ook BOA’s op Schouwen-Duiveland krijgen een wapenstok.

Gemeente Drenthe:
Hoogeveen en De Wolden krijgen bodycams.

Bij de Gemeente Overijssel en gemeente Flevoland zijn er geen veranderingen. Bij de Gemeente Friesland geen extra uitrusting, wel op verschillende plekken bodycams, zoals in Hoorn.

Gemeente Utrecht:
In de stad Utrecht worden Bodycam gedragen en ook bij Woerden en Nieuwegein. Sinds kort worden ook in Amersfoort en gemeente Soest bodycams gedragen.

Noord Holland:
BOA’s in Schagen dragen Bodycams en Dijk en Waard hebben Handboeien toegevoegd.

Zuid-Holland:
In Rotterdam en Den Haag worden er bodycams gedragen.

Limburg:
In Gennep hebben ze een Bodycam toegevoegd. Als het aan de gemeente Landgraaf ligt, lopen haar BOA’s binnenkort rond met een korte wapenstok en bodycam. Ook in Maastricht is er gekozen voor een Bodycam. De BOA’s van de gemeente Nederweert dragen per 1 oktober 2022 een bodycam voor een proefperiode van een jaar. De gemeente Heerlen breidt lobby uit om BOA’s met korte wapenstok de buurten in te sturen.

Proef met korte wapenstokken:
Begin 2021 tot begin 2022 vond er een proef plaats en de gemeenten die geselecteerd waren voor deelname zijn Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuidwest Friesland geweest. Inmiddels is bekend dat de proef goed is bevallen in Leeuwarden, Zandvoort en Hoorn. De burgemeesters dienden een aanvraag in om de korte wapenstok te kunnen blijven dragen.

Volgens BOA vakbonden ontstaan er ‘nieuwe hordes’:
Vakbonden BOA-ACP en De Nederlandse BOA Bond zouden graag willen zien dat Politie en Justitie meewerken als een gemeente meerwaarde ziet in het bewapenen van buitengewoon opsporingsambtenaren. Volgens gemeente.nu worden de Gemeenten door het OM ontmoedigd een aanvraag te doen.

In december 2022 leek gemeente Heerlen te ervaren dat er nieuwe obstakels werden genoemd door overheidsinstelling Justis, lees hierover verder op de website van de boabond.

RTGB: Regeling Toetsing Geweldsbeheersing

Het debat om wel of geen geweldsmiddelen toe te voegen aan de standaarduitrusting is iets waar MB-ALL geen mening in heeft. In de praktijk bepalen de gemeenten zelf over welke aanpak voor hen het gewenste effect behaalt. Wel zijn wij beschikbaar om te inventariseren welke aanpak het beste vruchten afwerpt. Wij geloven in een betrokken aanpak voor deze kwestie en adviseren bijvoorbeeld altijd vereiste trainingen te volgen. In dit geval beschikken wij zelf over de mogelijkheden RTGB training te geven. Óók voor u als BOA of gemeente, informeer naar de mogelijkheden.