Skip to main content
ArtikelenBOA'sToezicht

Boetes voor daklozen ‘beschamend’, gaat vaker ingevoerd worden

Door 2 april 2024april 17th, 2024Geen reacties

Het aantal dakloze mensen stijgt weer volgens de laatste cijfers; hetzelfde geldt ook in verschillende gemeenten voor het aantal uitgedeelde boetes die uitgedeeld worden voor het slapen in de buitenlucht.

Een landelijke registratie is er niet, maar alleen al in Rotterdam werden vorig jaar 716 bekeuringen voor buiten slapen uitgedeeld, een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. In Almelo ging de gemeenteraad deze week nog akkoord met de invoering van boetes voor buitenslapers, in een poging boa’s meer mogelijkheden te geven om op te treden tegen overlast.

‘Geen enkel nut’ daklozen te beboeten of ‘beschamend’

Een opvallende ontwikkeling, omdat bestuurders het erover eens zijn dat dit soort bekeuringen geen oplossing biedt. “Beschamend”, zei burgemeester Halsema van Amsterdam eerder over het beboeten van slapende dakloze mensen. Haar Haagse ambtgenoot Van Zanen verzuchtte dat het “geen enkel nut heeft […]”.

Rechter beoordeelt persoonlijke omstandigheden

In de gevallen waarin rechters zich over de bekeuringen voor dakloze mensen buigen, gaan die vrijwel allemaal van tafel, is de ervaring van advocaat Ineke van den Brûle. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorige week voor de kantonrechter in Gouda, toen Van den Brûle een dakloze man bijstond die een boete had gekregen omdat hij een aangebroken blikje bier bij zich had. Deze man had daarnaast nog elf openstaande boetes staan, waarvan negen voor buiten slapen.

Worden de persoonlijke omstandigheden goed belicht, dan volgt volgens Van den Brûle vaak vrijspraak, een rechterlijk pardon of een voorwaardelijke boete. Lees meer over voorbeelden van deze gevallen of de trend überhaupt op nos.nl.

Bijdragen aan daklozenopvang voor een veilige omgeving

Als expert op het gebied van veiligheid en leefbaarheid kan MB-ALL een cruciale rol spelen in het waarborgen van de veiligheid en handhaving binnen de daklozenopvang en de bredere gemeenschap. We bieden ondersteuning aan lokale autoriteiten en samenwerkingspartners bij het uitvoeren van controles en preventieve maatregelen ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid. Samen streven we naar een veiligere en leefbare omgeving. Neem contact met op over hoe MB-ALL kan bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid.