Skip to main content
ArtikelenBOA's

Burgemeesters: 400 miljoen nodig voor oplossen problemen politie

Door 8 oktober 2023oktober 10th, 2023Geen reacties

In het land maken burgemeesters zich grote zorgen om capaciteitsproblemen bij de politie. Met een oproep, ondertekend door de politie, vragen zij om een investering van 400 miljoen euro. Zonder deze investering zou het aantal politiemensen afnemen en zullen recente ontwikkelingen teniet worden gedaan, volgens de brief.

Hoewel er meer van de politie wordt gevraagd, zijn investeringen achtergebleven, stelt het collectief. “Een solide financiële basis is essentieel om te kunnen blijven doen wat de maatschappij van ons vraagt”, aldus de burgemeesters.

400 miljoen voor versterking politie

200 miljoen euro van het totaalbedrag zou gaan naar het oplossen van het structurele tekort aan politiemensen. Zonder deze investering “zouden recente investeringen weer deels teniet worden gedaan”, stellen de ondertekenaars. “Concreet zou dit betekenen dat er minder aspiranten naar de Politieacademie worden gestuurd.”

De overige 200 miljoen moet gaan naar zaken als zichtbaarheid in de wijk, het aanpakken van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en de digitale vaardigheid van de politie. Bekijk het artikel op nos.nl daarin is ook een video te vinden waarin BOA’s uit Heerlen vertellen over situaties waarbij zij zelf minder op politie (versterking) kunnen rekenen.

Handhaving gericht inzetten

U wilt dat iedereen in uw gemeente zich veilig voelt. Is er genoeg toezicht op straat om de regels na te leven? MB-ALL heeft een grote pool buitengewoon opsporingsambtenaren die inzetbaar zijn in domein 1. Wij detacheren BOA’s om de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte te handhaven. Een van de manieren om de zichtbaarheid en impact te vergroten is een ‘handhavingsactie’. Als er niet toereikend budget is voor structurele werving of inhuur kunnen wij ook met gemeenten meedenken, hoe projecten ingericht kunnen worden om wel het veiligheidsgevoel van burgers te versterken.

Meer weten over flexibele handhaving