Skip to main content
ArtikelenBOA'sToezicht

Complexe uitdaging voor het handhaven van nieuwe straatintimidatiewet

Door 13 mei 2024mei 21st, 2024Geen reacties

In het wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt seksuele straatintimidatie in het openbaar strafbaar gesteld als overtreding (voorgesteld artikel 429 ter). Deze wet treedt per 1 juli 2024 in werking.  Dit wordt een grote uitdaging voor zowel de boa’s als de politie, zeggen de boa- en politievakbonden tegen het onderzoeksprogramma Pointer. Volgens Richard Gerrits van de boa vakbond ACP is het een “hele grote uitdaging”.

In maart stemde de Eerste Kamer in met de wet seksuele misdrijven. Onder dezelfde wet valt ook seksuele straatintimidatie in het openbaar. Mensen die anderen naroepen met seksueel getinte opmerkingen op straat kunnen juridisch vervolgd worden.

Veelzijdige aanpak

“Dat de wet er nu eindelijk landelijk komt, is volgens de vakbonden geen probleem.  Het OM juicht de wet toe en zegt tegen Pointer het “ontzettend fijn te vinden dat er nu kaders zijn waarbinnen gehandhaafd kan worden”. De zorgen liggen volgens voorzitter Gerrits van de boa-vakbond met name bij de uitvoering, die zowel bij de politie als de boa’s ligt. Hij merkt op dat boa’s steeds meer taken op zich nemen “Zo wordt de boa volgens hem langzamerhand “het duizenddingendoekje van de maatschappij”

Door de nieuwe wet krijgt de politie de bevoegdheid om daders van straatintimidatie op heterdaad te betrappen. Echter heeft de politie al geruime tijd te kampen met capaciteitsproblemen. Volgens politiebondwoordvoerder Ramon Meijerink kan dit een uitdaging vormen, meldt het NOS.

Utrecht en Rotterdam zijn van plan te experimenteren met de aanpak van straatintimidatie. Voor deze proef worden boa’s opgeleid die vanaf juli incognito de straat op gaan, met als doel daders op heterdaad te betrappen. Het doel is om zoveel mogelijk proces-verbalen op te maken, zodat na een jaar een aantal van deze zaken aan de rechter kunnen worden voorgelegd.

Partner in de handhaving

Wij volgen de pilot nauwlettend. Met onze uitgebreide ervaring in handhaving en toezicht, is MB-ALL een waardevolle partner zijn voor de handhaving van deze nieuwe wet. Bovendien kan MB-ALL bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve strategieën en trainingen voor het herkennen en aanpakken van straatintimidatie. Met een focus op preventie, detectie en handhaving is MB-ALL een waardevolle partner in de strijd tegen straatintimidatie en het creëren van veiligere openbare ruimtes voor iedereen.

Meer weten over hoe MB-ALL kan helpen bij het handhaven van nieuwe wetgeving en het creëren van veiligere openbare ruimtes?