Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesBOA'svluchtelingenopvang

Concrete stappen richting nieuwe opvanglocatie in Hulst

Door 20 juni 2024juni 24th, 2024Geen reacties

De gemeente Hulst bereidt zich voor op de bouw van een opvanglocatie voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen aan de Spoorweg. Naast cameratoezicht zijn er maandelijkse overleggen met omwonenden, de gemeente, het COA, ondernemers en de politie gepland. Boa’s zullen extra toezicht houden.

Besloten gespreksrondes met omwonenden

Eind mei vonden twee besloten gespreksrondes plaats met omwonenden over de nieuwe opvanglocatie aan de Spoorweg. Het nieuwe, strengere asielbeleid zal geen invloed hebben op deze locatie. Het gebouw zal 65 kamers bevatten voor in totaal 250 vluchtelingen, waarvan minstens honderd asielzoekers voor maximaal vijftien jaar. Rondom het pand komen geluidswallen aan drie zijden, met uitzondering van de ingang.

Conclusies en veiligheidseisen opvanglocatie

Deelnemers, inclusief de Oekraïense gemeenschap in Hulst, hebben conclusies overhandigd over veiligheid, architectuur, inrichting van het pand, bevordering van samenleven op de locatie, en integratie van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in de Hulster gemeenschap. Omwonenden stellen harde veiligheidseisen, waaronder boa-surveillance en cameratoezicht tussen 8.00 en 22.00 uur. Het COA moet verantwoordelijkheid nemen voor toezicht en handhaving; anders willen bewoners dat de gemeente het contract met het COA beëindigt.

Verkeersveiligheid en inrichting van het pand

Er is discussie over verkeersveiligheid rondom de locatie, met mogelijke maatregelen zoals omlaag brengen van de maximumsnelheid voor automobilisten, zebrapaden, verbreding van trottoirs, verkeerseducatie, en een eventuele verplaatsing van de ingang richting de Rijksweg. De Bouwen werkgroep dringt aan op een betere inrichting van het pand, met speciale aandacht voor kamergrootte, eigen faciliteiten, parkeergelegenheid, en aparte vleugels voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers.

Integratie en gemeenschaps binding.

Na opening van het centrum willen bewoners kennismaken met lokale voorzieningen, met ondersteuning zoals taallessen, een gemeentelijke gids in verschillende talen, en regelmatige open dagen om interactie tussen Hulstenaren en de bewoners van de opvang te bevorderen. Lees verder op pcz.nl.

Expert in veiligheidsvraagstukken voor gemeenten

MB-ALL kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van gemeenten zoals Hulst bij de aanpak van complexe vraagstukken zoals veiligheid en ondermijning. Onze expertise omvat het opzetten en coördineren van integrale controles en het adviseren over effectieve beleidsmaatregelen. We bieden niet alleen juridische en uitvoerende ondersteuning, maar ook strategisch advies om de veiligheid te waarborgen en de leefbaarheid te verbeteren. Vanuit onze ervaring met diverse partners, inclusief overheidsinstanties en lokale gemeenschappen, streven we ernaar om samen met u een robuuste aanpak te ontwikkelen en uit te voeren tegen ondermijnende criminaliteit.