Skip to main content
Artikelenvergunningverlening

De Omgevingswet: Een vergelijking van aanpak tussen twee gemeenten

Door 9 december 2023december 11th, 2023Geen reacties

Vlak voor de ingangsdatum van de Omgevingswet vergelijkt vakblad ROm twee verschillende uitgangspunten voor deze aanstaande verandering. Leidschendam-Voorburg is ambitieus en legde zoveel mogelijk Omgevingswetprocessen neer in de lijnorganisatie. De gemeente had in 2022 de leges voor omgevingsvergunning voorbereid en doorgerekend. Krimpen aan de IJssel neemt een afwachtender houding aan.

Het was een teleurstelling voor wethouder Philip van Veller (grondzaken, financiën, Omgevingswet, omgevingsvisie) van de gemeente Leidschendam-Voorburg, toen het kabinet de inwerkingtreding van de Omgevingswet eind 2022 met een jaar opschortte. ‘In juni 2022 startte ik als bestuurder en kwam in een geoliede machine terecht. De Omgevingswet zou op 1 januari 2023 ingaan, na keer op keer uitgesteld te zijn. De organisatie had zich erop ingesteld. Voor mij was het belangrijk dat daadwerkelijke vergunningverlening en handhaving goed georganiseerd was, zodat we per 1 januari verantwoord “om” konden gaan naar het nieuwe systeem. Het stond al zeer goed in de steigers.’

"We hebben ervoor gekozen om alleen de “minimale” acties uit te voeren"

Arjan Bosker, directeur en eerste loco-secretarisGemeente Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den Ijssel kiest een andere aanpak dan Leidschendam-Voorburg

Wij hebben ruime tijd geleden op basis van een analyse van ons beleid en onze werkwijze geconcludeerd dat wij geen haast maken met de implementatie van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet,’ vertelt Arjan Bosker, directeur en eerste loco-secretaris van Gemeente Krimpen aan den IJssel. ‘Wij vinden bovendien dat er bij ons geen hele grote ‘cultuurverandering’ of ‘verandering van mores’ nodig is. Daarom hebben we ervoor gekozen om alleen de ‘minimale’ acties uit te voeren met als vertrekpunt dat we dat ‘geruisloos’ doen; dus zonder beleidswijzigingen of wijzigingen in de rolverdeling tussen raad en college.

‘Krimpen aan den IJssel is maar negen vierkante kilometer groot en er zijn geen “majeure” ruimtelijke puzzels of “problemen” zegt Bosker. Ook de omvang van onze organisatie is dusdanig dat het relatief eenvoudig is om integraal te werken. We hebben bijvoorbeeld een driekoppige directie, waarin ik belast met het ruimtelijk én het maatschappelijk domein. […] In Krimpen zijn we pragmatisch: de opgaven staan centraal, niet de Omgevingswet.’

Verbindende themadag ‘Dag van de Omgevingswet’

Hoe anticipeerde ze in Leidschendam-Voorburg? De voorbereidingen voor de Omgevingswet startten daar ongeveer acht jaar geleden. Niet lang daarna organiseerde de gemeente de eerste ‘Dag van de Omgevingswet’. Die beleefde onlangs een tweede editie.

De afdeling HR organiseerde workshops over een meer integrale en doelgerichte manier van werken. Projectleiders organiseerden workshops over het omgevingsplan en over de omgevingsvisie.

De ketensamenwerking in de regio werd digitaal tot leven gewekt onder leiding van een aantal ICT-deskundigen. ‘Onze gemeente kan, wil en durft op thema’s als de Omgevingswet een proactieve stap voorwaarts te zetten’, aldus programmamanager Roelf Brinkman. De gemeente Leidschendam-Voorburg besloot de implementatie van processen vroegtijdig door te leggen naar de lijnorganisatie. Zo konden teams zich zo goed mogelijk voorbereiden, met op elk team een projectleider. Lees verder op stadszaken.nl.

"In Krimpen zijn we pragmatisch: de opgaven staan centraal, niet de Omgevingswet."

Arjan Bosker, directeur en eerste loco-secretarisGemeente Krimpen aan den IJssel

Omgevingswet raakt gemeenten

De Omgevingswet betekent een vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en beheer van de leefomgeving doordat wetten en regels worden gebundeld in één nieuwe wet. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Onze juristen hebben actuele kennis van de Omgevingswet. Wij helpen uw gemeente graag bij de implementatie van de nieuwe wet en bij de uitvoering.