Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesJuridisch

Drieluik Handhaving op coronotoegangsbewijs terugblik

Door 24 juni 2024Geen reacties

Het werk van een handhavingsjurist beoogt uiteindelijk het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving. Dat kan door handhavend optreden, maar kan ook preventief. Je schetst aan het bestuur door een situatie, benoemt risico’s en adviseert over vervolgstappen. Je kan ook namens het bestuur direct handelen wanneer dat mandaat is verleend. In onze blogs over de casus van ’t Gooische Bad, waar het zwembad weigerde coronatoegangsbewijzen te controleren, komen deze werkzaamheden duidelijk tot uiting. Er was toen sprake van het “handhaven van coronamaatregelen” waarvoor toen aparte wet- en regelgeving was opgesteld.

Vanuit rechtsbescherming die men in Nederland geniet staat bij besluiten de mogelijkheid open om in bezwaar te gaan, beroep in te stellen of indien nodig een kort geding aan te spannen. Daar maakte de exploitant van het ’t Gooische Bad gebruik van.

Lees over de casus rondom deze coronatoegangsbewijzen(CTB):

Hoewel het alweer even geleden lijkt was het handhaven van coronamaatregelen in sportfaciliteiten, een voorbeeld een zaak waarbij het werk van een handhavingsjurist juist goed naar voren komt:

Zoals vele casuïstiek begint komen er signalen binnen bij de overheid over een situatie die niet volgende de regels is. Dat kan door eigen constateringen van toezichthouders, maar ook door inwoners of ondernemers die iets opvalt en dat meldt. In geval van ’t Gooische Bad had de exploitant zelf geïnformeerd bij de gemeente naar de verplichting en gaf hij vervolgens ook aan dat hij niet op het coronatoegangsbewijs zou controleren. Daarin ontstond voldoende aanleiding om op te treden en te voorkomen dat die situatie zich zou voordoen. Middels een preventieve last onder dwangsom is er opgetreden. Een dergelijk besluit heeft uiteraard impact. Beoogd wordt dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze casus besloot de exploitant zelfs tot sluiting over te gaan. Dit was niet wat in het preventieve besluit werd gevraagd overigens. De exploitant maakte bezwaar en door de effecten van het besluit op de exploitant werd tevens een voorlopige voorziening aangevraagd. Als handhavingsjurist ben je doorgaans de persoon die het bestuursorgaan vertegenwoordigd tijdens de zittingen. Zo waren David en zijn collega dan ook degene die bij de voorzieningenrechter pleitte voor het in stand houden van het besluit. De voorzieningenrechter concludeerde dat er een mogelijkheid bestond dat het besluit geen stand zou houden en schortte het besluit dus op. In de bodemprocedure zou duidelijk worden of dat het besluit stand zou houden. Helaas is het nu vaak dat er lange tijd overheen gaat voordat een zaak in de bodemprocedure wordt behandeld.

Uiteindelijk werd de bodemprocedure in september 2023 behandeld. Dit gebeurde nadat beide partijen hadden verzocht om een rechtstreeks beroep en geen behandeling van het bezwaar. Dit zou immers niet tot gewijzigde inzichten hebben geleid. David was niet meer werkzaam bij de gemeente Hilversum, maar vanuit interesse en nog steeds in verbinding met de andere handhavingsjurist woonde hij weer de zitting bij. Uiteindelijk bleek in september 2023 dat het besluit toch stand hield. De rechtbank concludeerde dat de ondernemer van het zwembad in overtreding was door de toegangsbewijzen niet te controleren. David schreef ook over die uitspraak een blog:

Blog over de uitspraak van de rechter

Het recht heeft zijn beloop gekregen

Het afwijzen van het beroep leidde tot de bekrachtiging van de preventieve last onder dwangsom. Er waren constateringen gedaan door bevoegde toezichthouders, waardoor formeel dwangsommen waren verbeurd. Indirect bevestigt dit dat het recht zijn beloop heeft gekregen en daarbij de basisprincipes van bezwaar en toetsing van de bewijslast en/of wettelijke kaders ook in deze zaken beproefd zijn.

Ongeacht ieders standpunt is de wet de leidraad waarop regelgeving gebaseerd wordt. In dit drieluik van David kun je ongeacht de eigen interpretatie van de noodzaak van de corona maatregelen, zien welke afwegingen er gemaakt werden en dus ook nog getoetst werden door de rechter.

Zelf ook werken op het scherpst van de snede, met actuele thema’s en ontwikkelingen binnen gemeenten? Kijk dan welke vacatures wij open hebben staan.

Bekijk welke impact je bij ons op de samenleving kunt maken!
David Volmer

Adviseur veiligheid/handhavingsjurist bij MB-ALL