Skip to main content
ArtikelenBOA'sToezicht

E-bikes en fatbikes nu ook op de rollenbank

Door 11 maart 2024maart 16th, 2024Geen reacties

In februari is de politie in Nederland begonnen met de eerste rollenbanken voor e-bikes. Bij de lancering van een nieuwe rollenbank zijn vijf personen op een elektrische fiets beboet omdat ze op een opgevoerd voertuig reden. Met deze geavanceerde rollenbank kan de politie niet alleen brom- en snorfietsen controleren, maar ook elektrische fietsen, speedpedelecs en fatbikes om na te gaan of ze de toegestane snelheid overschrijden.

Rollenbank: “Gelijk raak”

Elektrische fietsen mogen niet harder dan 25 kilometer per uur rijden, terwijl voor speedpedelecs een trapondersteuning tot 45 kilometer per uur is toegestaan. De politie had tijdens de eerste ‘pilot’ dag met de nieuwe rollenbank gelijk achterdocht bij te hard rijdende voertuigen.En tijdens de eerste controles bleken ook daadwerkelijk overtredingen te worden geconstateerd. Een van de aangehouden fatbike bestuurders kreeg een boete van € 290,- euro omdat de fiets tijdens de controle een snelheid bereikte van 37 kilometer per uur. De politie kan bij een derde keer een overtreding overgaan tot inbeslagname.

Stijgend aantal ongevallen door E-bikes

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond hebben de afgelopen jaren gepleit voor een nieuwe aanpak om opgevoerde elektrische fietsen tegen te gaan, gezien de gevaren van snelheden boven de 50 kilometer per uur. De toename van elektrische voertuigen, inclusief fietsen, gaat gepaard met een stijging van verkeersongevallen.

Makkelijkere handhaving door rollenbanken

Voor de komst van de nieuwe rollenbanken was het moeilijk om opgevoerde fietsen te controleren, maar met 247 van deze nieuwe rollenbanken, wordt vanaf april in heel Nederland al opgetreden tegen snelheidsovertredingen. Bekijk meer over de preventieve en repressieve maatregelen in het artikel dat NOS hierover heeft gepubliceerd.

Partner in veiligheid en handhaving

Als expert op het gebied van veiligheid en leefbaarheid kan MB-ALL een cruciale rol spelen bij verkeersveiligheid en handhaving. We bieden ondersteuning aan lokale autoriteiten en ketenpartners bij het uitvoeren van controles gericht op, of preventief gericht op verkeersveiligheid. Samen streven we naar een veiligere verkeersomgeving en vergroten we het bewustzijn over de risico’s van opgevoerde elektrische fietsen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe MB-ALL kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.