Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Georganiseerde criminaliteit is als een virus

Door 9 juni 2022juni 29th, 2022Geen reacties

We weten nog te weinig over hoe jongeren betrokken raken in de georganiseerde criminaliteit en hoe ze daarin doorgroeien. Bureau Beke boog zich over de literatuur en onderzocht projecten in Nederland. Zo kan wetenschappelijke kennis makkelijker in de praktijk landen. “Voor de jonge aanwas gelden heel andere risicofactoren dan voor de ‘rising stars’. Het lastige is, in de literatuur is nog niet veel naar die rollen gekeken.”

Hoe komen jongeren terecht in de georganiseerde criminaliteit en hoe groeien ze erin door? Heel veel onderzoek is daar niet naar gedaan, in Nederland noch elders. Vooral over adolescenten en jongvolwassenen in criminele samenwerkingsverbanden is maar weinig bekend. Maar de problemen van een parallelle werkelijkheid van georganiseerde criminaliteit in de zwakkere wijken, dringt zich op. Het snelle geld dat daarmee gepaard gaat, trekt kwetsbare jongeren aan. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid speciale aandacht voor deze jongeren en zet het in op een preventieve aanpak vanuit het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit, kortweg BOTOC.

Lees het hele artikel op CCV-secondant het platform voor maatschappelijke veiligheid van de CCV,

Bekijk wat er op beleidsniveau in te zetten is tegen ondermijning en jeugdcriminaliteit.