Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Handhaving als ‘sluitstuk’ benoemd voor controle CoronaToegangsbewijs (CTB)

Door 17 september 2021oktober 11th, 2021Geen reacties

Op 16 september informeerde demissionair minister van Justitie Grapperhaus de tweede kamer over de aanstaande handhaving op het CTB bij horeca-en evenementenlocaties. Het demissionair kabinet heeft 45 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Terugkoppeling aan de tweede kamer

“Ten aanzien van die prioriteitstelling hebben we volgende afspraken gemaakt: De handhaving zal risicogebaseerd invulling krijgen. Dat wil zeggen dat de handhaving zal focussen op de locaties waar de risico’s op verspreiding van het virus en/of niet naleving het grootst worden geacht. Dit zijn bijvoorbeeld plekken waar regulier drukte ontstaat of op locaties waar er bij voorbaat al duidelijk is dat er overtreders zullen zijn. Gemeenten zijn in het algemeen goed op de hoogte van de plaatsen die dit betreft. Het toezicht en de handhaving zal daarnaast steekproefsgewijs vorm krijgen.”

In dezelfde brief noemt Grapperhaus de verantwoordelijkheid van ondernemers; uitbaters en organisatie, die hoofdzakelijk zullen moeten toetsen of CoronaToegansBewijzen overeenkomen met de legitimatie van bezoekers. Om dit te faciliteren worden (financiele) middelen aangewend. Deze zullen gaan naar de Veiligheidsregio’s die samen met gemeentes inschatten waar deze het efficiëntst zijn te besteden.

Uit verschillende debatten en gesprekken zijn ‘vertrekpunten’ gevonden die door Veiligheidsberaad en de VNG verder ontworpen zullen worden in specifieke regelingen.

RTL nieuws meldt dat 45 miljoen beschikbaar zal worden gesteld voor gemeenten om extra menskracht in te huren om te controleren of horeca-ondernemers hun gasten wel naar het corona toegangsbewijs vragen.

MB-ALL is dé partner voor de overheid bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige leefomgeving. Wij zijn expert op het gebied van toezicht en handhaving. Advies, beleid, opleidingen en trainingen, ondersteuning op uitvoerend niveau; we hebben de juiste kennis én de juiste mensen in huis om u volledig te ontzorgen.

Ondersteuning bij coronamaatregelen handhaving nodig?