Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesvluchtelingenopvang

Het aantal crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers is nog lang niet voldoende!

Door 18 oktober 2022oktober 19th, 2022Geen reacties

In plaats van een toename van het aantal crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers, ziet staatssecretaris Van der Burg juist een afname. Terwijl gemeenten de ene na de andere noodopvangplek openen is dit volgens Van der Burg ‘lang niet voldoende’. Volgende maand moeten er 11.000 crisisplekken zijn en dat aantal ligt nu rond de 6.000. Ook inburgering blijkt een ‘heet hangijzer’.

Afgelopen vrijdag benadrukte de bewindsman “dat dit niet de afspraak is”. In het asielakkoord van eind augustus is onder meer afgesproken dat de veiligheidsregio’s op korte termijn 5.600 extra crisisplekken realiseren, bovenop de eerder afgesproken 5.500 crisisopvangplekken. Het ziet er niet naar uit dat de beoogde aantallen worden behaald.

Schommeling

Eerder waren er 7.000 plekken beschikbaar en dit aantal schommelt elke dag. De schommeling wordt onder meer veroorzaakt omdat tijdelijke locaties hun deuren sluiten, terwijl andere weer open gaan. Daarnaast worden gemeenten er ook nadrukkelijk op aangesproken de gemaakte afspraken na te komen.

Discussies

In veel gemeenten worden verhitte discussies gevoerd over het al dan niet opnemen van asielzoekers, zegt Van der Burg. Dat daarbij de emoties hoog oplopen, ‘dat kan en mag gelukkig in Nederland, maar met spullen gooien kan nooit aan de orde zijn’. Hij doelde daarbij op een incident tijdens de gemeenteraadsvergadering in Hoogezand, waarbij vanaf de publieke tribune een kopje naar raadsleden werd gegooid.

Openen van Crisisnoodopvang Locaties

Ondertussen zijn veel gemeenten wel druk bezig met het openen van crisisnoodopvanglocaties of het verlengen van de duur. Hierdoor wordt ‘het falen van het kabinet een beetje opgelost,’ beaamt de wethouder. ‘Het aantal opvanglocaties is door rijksbeleid snel teruggebracht. Onverstandig, want nu moet je met relatief dure oplossingen komen, zoals een boot of hotels. Ik heb nooit begrepen waarom er niet een soort mee-ademende, flexibele schil aan opvangplekken is, waardoor je een plotselinge instroom makkelijker op kunt vangen.

Lees meer over de inspanningen op het gebied van (crisis)opvang in het artikel van gemeente.nu.

Inburgering

Naast dat gemeenten druk zijn met het huisvesten van de statushouders, werkt dit volgens de staatssecretaris vanzelfsprekend ook door in het aantal inburgeringstrajecten. Inburgeraars die onder de oude inburgeringswet vallen, wachten gemiddeld 7,5 week voordat ze kunnen starten met het volgen van onderwijs. Een belangrijke oorzaak hiervan is een tekort aan taaldocenten. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de verzamelbrief Wet inburgering 2021 aan de Tweede Kamer.

Voorschieten

Van Gennip schrijft ook dat gemeenten komend jaar meer inburgeringskosten moeten voorschieten dan waarop was gerekend. Deze maand volgt een voorschot voor komend jaar. ‘Op dit moment is de prognose van de instroom van inburgeringsplichtige statushouders in 2023 aanzienlijk hoger dan toen het budget in de begroting werd vastgesteld,’ schrijft de minister.

Lees verder in het artikel op gemeente.nu over deze ontwikkelingen.

Schakel onze adviseurs in

Benieuwd hoe wij kunnen bijstaan om dossiers over te nemen, zaakgericht werken te introduceren of capaciteit uit te breiden? Neem dan contact met ons op.

Weten wat we kunnen betekenen voor vluchtelingenopvang