Skip to main content
ArtikelenBOA's

Het regent bekeuringen rond de Nieuwe Binnenweg na handhaven parkeeroverlast

Door 9 september 2022Geen reacties

De gemeente voegt de daad bij het woord als het gaat om de aanpak van parkeeroverlast in vier drukke straten in Rotterdam. In totaal werden er in juli en augustus op de Nieuwe Binnenweg, Zwart Janstraat, Vierambachtstraat en Mathenesserweg 788 boetes uitgeschreven tegenover 27 in de twee voorgaande maanden. Ter illustratie: waar in juni nog zes boetes werden uitgedeeld op de Nieuwe Binnenweg, groeide dat aantal in juli (270) en augustus explosief (162).

De structurele parkeeroverlast in de stad, zoals het vele dubbelparkeren, is de gemeente al langere tijd een doorn in het oog. Om die reden werd in het coalitieakkoord afgesproken dat er meer handhavers zouden worden ingezet om (straat)overlast en asociaal verkeersgedrag tegen te gaan.

De winkeliers en bewoners op de Nieuwe Binnenweg zijn de overlast en de onveilige situaties meer dan zat. In meerdere etalages hangen sinds kort posters waarop wordt aangegeven wat je allemaal kunt kopen voor 109 euro, de hoogte van de boete die automobilisten moeten betalen voor parkeren midden op de weg.
 
“De hogere aantallen boetes en waarschuwingen zijn het gevolg van de intensivering van de inzet van handhavers op de parkeeroverlast in deze vier straten”, schrijft wethouder Vincent Karremans in een brief aan de gemeenteraad. Hij werkt aan een plan om ‘deze intensievere en gerichte inzet op parkeeroverlast naast de huidige vier straten ook bij andere winkelstraten toe te passen’.

Meer informatie over de boeteregen vind je op: Rijnmond.nl

MB-ALL ondersteunt gemeenten op het gebied van parkeerhandhaving. We adviseren over parkeeroverlast en kunnen een plan van aanpak schrijven of een beleid op het gebied van parkeren. We hebben ook een analysetool in eigen beheer voor optimalisatie van resultaten van parkeercontroles. Deze tool is zo ontwikkeld dat deze samenwerkt met uw parkeerhandhavingssoftware. Onze juristen kunnen voor u de bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting afwikkelen. Onze pool van parkeercontroleurs is beschikbaar om uw parkeerbeleid te kunnen handhaven.

Vraag contact aan over ondersteuning op het gebied van parkeerhandhaving