Skip to main content
ArtikelenBOA's

Inspectie Justitie en Veiligheid: BOA’s hebben geen bevoegdheid om geweld te gebruiken tegen (overlastgevende) asielzoekers

Door 10 april 2023mei 1st, 2023Geen reacties

Er mag geen enkele vorm van geweld worden gebruikt om gedrag van asielzoekers in de Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen te corrigeren. Daar hebben ook de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) die er werken niet de vereiste wettelijke bevoegdheid voor, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij vraagt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid deze onrechtmatige situatie op de HTL te beëindigen.

Verschil Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) en een reguliere asielzoekerscentrum

Op de HTL verblijven vreemdelingen die onaangepast gedrag vertonen en daarom uit een regulier asielzoekerscentrum (azc) zijn gezet. Op de HTL geldt een strenger regime. Zo krijgen vreemdelingen geen leefgeld en mogen ze het terrein niet verlaten. Zij moeten hun gedrag verbeteren om terug te kunnen keren naar een azc. Vanwege de moeilijke doelgroep werken in een HTL naast medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook boa’s van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O). DV&O is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De BOA’s in de HTL, handhaven de huisregels en treden op tegen strafbare feiten.

Er heerst vooral onduidelijkheid

Op locatie worden deze boa’s voornamelijk ingezet om arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen te vervoeren. Bij de vraag of de BOA’s wisten of ze destijds geweld mochten gebruiken, was het antwoord; Nee. Door deze onduidelijkheid is er besloten een vervolgonderzoek in gang te zetten.

Volgens nu.nl gaat er door het advies een streep door afspraken van politie met de Dienst Vervoer en Ondersteuning DV&O en de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI). Terwijl de afspraak was dat de boa’s WÉL geweld mochten gebruiken!

"Medewerkers van asielopvang Hoogeveen schrijven in een brandbrief aan staatssecretaris Eric van der Brug (asiel) dat het medewerkers in een lastige situatie brengt ."

Een andere oplossing inrichten

De opdracht van de inspecteur luidt: De opvanglocatie moet op een andere manier worden ingericht vanwege de genoemde problemen. De bal ligt nu bij Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de DV&O. Staatsecretaris Eric van der Brug is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er geen geweld meer wordt gebruikt en dat er niet meer wordt gefouilleerd.

Eerder is gebleken dat de woonbegeleiders vaak geweld hadden gebruikt terwijl dat niet was toegestaan. De inspectie kwam met een kritisch advies dat de woonbegeleiders alleen zich mocht verweren als ze werden aangevallen. Op inspectie-jenv.nl staat meer informatie, publicaties en aanbevelingen over het onderwerp.

Integraal handhaven onze expertise

MB-ALL is dé partner voor de overheid bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige leefomgeving. Wij zijn expert op het gebied van toezicht en handhaving. Advies, beleid, opleidingen en trainingen, ondersteuning op uitvoerend niveau; we hebben de juiste kennis én de juiste mensen in huis om u volledig te ontzorgen.

Bekijk wat we kunnen betekenen