Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesJuridisch

Interventiekompas ingezet door het Bureau Handhavingsregie

Door 6 november 2023november 13th, 2023Geen reacties

Sinds 2014 beschikt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) over het Bureau handhavingsregie. Het bureau is een cluster dat zich richt op programmatisch handhaven. Met het bepalen van handhavingsstrategieën heeft het CCV een instrument ontwikkeld: Het interventiekompas. Met behulp van het interventiekompas, kan er stapsgewijs worden gekeken naar de motieven voor het wel of niet naleven van regels.

Werkwijze instrument

Het kompas bestaat uit een gestructureerde vragenlijst waarmee je in vier stappen kunt achterhalen waarom er niet of wel aan de regels worden gehouden. Daarnaast geeft het interventiekompas voorbeelden van gedragsinterventies die gebruikt kunnen worden voor een passende aanpak. Volgens het ccv is het instrument gemaakt volgens de laatste inzichten binnen de gedragswetenschap.

Repressief denken

Adviseur van bureau Handhavingsregie Karlijn Ettema begeleidt en adviseert haar collega’s bij het inrichten van de handhaving. Er wordt opgemerkt dat handhavers wat vast kunnen zitten in repressief denken. Ze geeft mee om eerst te controleren op het naleven van regels en vervolgens sanctioneren. Als er eenmaal inzicht is en duidelijk wordt aan welke knoppen er gedraaid kan worden. Kunnen daar preventief, technieken worden ingezet. Wanneer de resultaten bekend zijn, kan dit gebruikt worden voor het opzetten van opvolgende interventiestrategieën. Niet alleen handhavers hebben hier baat bij, maar ook handhavingsjuristen, adviseurs veiligheid en communicatieadviseurs.

Heeft u hulp nodig bij het sturen en bepalen van strategieën op het gebied van Veiligheid?

Bekijk hoe wij kunnen bijdragen aan handhaving