Skip to main content
ArtikelenJuridischmilieuvergunningverlening

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

Door 14 maart 2023maart 30th, 2023Geen reacties

Op dinsdag 14 maart stemde de Eerste Kamer voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Na vijf keer uitstel bleek een overgrote meerderheid voor de inwerkingtreding op 1 januari 2024.

Waar eerder vooral hindernissen gevonden werden door de een deel van de eerste kamer, op het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) – Dat de uitvoering van de Omgevingswet technisch ondersteunt – Blijken nu de seinen op groen te gaan.

Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. De Omgevingswet heeft verschillende doelen:

  • Betere mogelijkheden voor een integraal beleid bieden;
  • Betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht;
  • Substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Omgevingswet en Omgevingsrecht

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet en in 2020 met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde.

Lees het bericht op eerstekamer.nl over de laatste ontwikkelingen.

Vergunningverlening al gereed voor de nieuwe omgevingswet?