Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesBlogsJuridisch

Inzet van Online Aangejaagde Orde Verstoringen (OAOV) in Gemeenteland

Door 11 december 2023april 24th, 2024Geen reacties

Het CCV heeft MB-ALL gevraagd om een analyse te maken en een bijdrage te leveren aan de toolbox die binnen het CCV wordt ontwikkeld over Online Aangejaagd Orde Verstoring (OAOV). Hiervoor hebben we dit voorjaar binnen MB-ALL een team geformeerd om deze uitdaging op te pakken. Dit team bestaat uit Henk (projectleider) Loes (senior jurist) Sophie en Thomas (Junior-adviseurs) en Anish (Juridisch adviseur). Met dit team pakken we op basis van een groslijst tal van onderwerpen op en onderzoeken we waar de oplossingen kunnen liggen, met name in het juridische perspectief.

Zaken die MB-ALL oppakte in het kader van OAOV:

  1. Inzicht en expertise op het gebied van OAOV.
  2. Een praktische benadering en inventarisatie van bestaande wetten en jurisprudentie.
  3. Het vermogen om theoretische concepten om te zetten in praktische toepassingen voorbereidend voor de uiteindelijke Toolbox.

Online Aangejaagde OrdeVerstoringen vertaalslag naar de praktijk

Het project OAOV loopt nu een aantal maanden en met bijdragen vanuit een aantal gemeenten komen we steeds meer tot een concrete vertaling van de onderwerpen en methoden die we hebben bedacht. De kracht van MB-ALL ligt altijd al in het doorvertalen van een theoretische methodiek naar een praktische aanpak. In die zin vullen we mooi aan op de verschillende onderdelen uit het project OAOV van het CCV.

We merkten dat de jurisprudentie op dit thema beperkt is. En dat is ook niet verwonderlijk. De digitale wereld lijkt al heel lang te bestaan, maar de ontwikkelingen daarbinnen die effect hebben op de openbare orde zijn pas van de laatste jaren. Inmiddels zien we interessante voorbeelden opduiken, zowel uit de corona periode en boerenprotesten als uit groeperingen die zich richten op complottheorieën.

In overleg met het CCV hebben we de focus van onze bijdrage verlegd naar het ontwikkelen van een instrument voor gemeenten om praktisch met dit fenomeen om te gaan. Het gaat voornamelijk om de vertaalslag inzichtelijk te maken naar wat uiteindelijk een toolbox wordt die beschikbaar komt.

In deze toolbox is inzichtelijk welke mogelijkheden en interventies, op het gebied van Online Aangejaagde OrdeVerstoringen mogelijk zijn o.a. op het gebied van strafrecht, civiel- of bestuursrecht.

MB-ALL Adviseurs: Succesvolle afronding in OAOV-project CCV

Door de afronding en oplevering van (factsheets) is onze opdracht in het OAOV-project van het CCV nu klaar. We kijken terug op een boeiende en juridisch uitdagende opdracht. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en sparringpartners hebben we geconcludeerd dat naast het juridische onderzoek, het opleveren van een resultaat met praktische toepasbaarheid voor de eindgebruikers, met name de gemeenten, van groot belang was.

Het is inspirerend om te zien hoe onze bijdrage en die van andere betrokkenen, bijvoorbeeld ook de landsadvocaat die een eigen onderzoek binnen het project heeft aangeleverd, elkaar weer kunnen versterken in het eindresultaat van het CCV.

Bekijk de opmerkelijke resultaten van ons werk op het CCV’s webdossier en laat je inspireren!