Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Kampvuren en vuurkorven worden verboden in Utrecht

Door 4 november 2023november 6th, 2023Geen reacties

Eerder leek de nadruk op de BBQ te liggen maar de Utrechtse gemeenteraad heeft er nu voor gestemd vuurkorven te verbieden. Het wordt verboden in Utrecht om buitenshuis een vuurtje te stoken. Zowel kampvuren als vuurkorven waarin hout brandt, worden verboden. Het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren kon donderdag op een meerderheid rekenen.

Vuurkorf verbod

in de gemeente regels wordt opgenomen dat er geen vuur meer gemaakt mag worden met hout. Het stoken van hout heeft namelijk negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en de rook is ongezond. Ook kan het voor hinder zorgen bij omwonenden. De partijen menen daarbij dat er alternatieven beschikbaar zijn, zoals het maken van een vuurtje met bio-ethanol.

Luchtkwaliteit belangrijkste reden voor het verbod

Het pleziertje van de één, ontneemt de vrijheid van de ander, is de stelling van GroenLinks-raadslid-Rachel Heijne. “Het is aan ons, de politiek, om kwetsbare inwoners van Utrecht, gezondheid en luchtkwaliteit te beschermen. Je kunt niet kiezen welke lucht je inademt en er zijn vele manieren om het gezellig te maken. Daarom stellen we voor om houtstook in de buitenruimte niet langer toe te staan.”

Handhaving van vuurkorf en  verbod nog een uitdaging

Niet het voltallige college stemde in, er is nog verdeeldheid over de effectiviteit van een verbod. Eerder gaf het college hier al toelichting op: “Er is op dit moment nog teveel onzekerheid over de (kosten)effectiviteit en handhaafbaarheid, evenals over draagvlak voor dit voorstel.” Ook is de gemeente Utrecht bezig met een breder onderzoek naar welke maatregelen het meest effectief zijn om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Lees in het artikel van duic.nl wanneer dit verbod ingaat.

BOA’s inzetten in de openbare ruimte

U wilt dat iedereen in uw gemeente zich veilig voelt. Is er genoeg toezicht op straat om de regels na te leven? MB-ALL heeft een grote pool buitengewoon opsporingsambtenaren die inzetbaar zijn in domein 1. Wij detacheren BOA’s om de veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte te handhaven. Ook leveren wij inspecteurs die in te zetten zijn voor iedere wet.

Bekijken welke middelen in te zetten zijn voor het vergroten van de leefbaarheid