Skip to main content
ArtikelenBOA's

Resultaat marktonderzoek onder vervoersbedrijven naar BOA’s Domein 4

Door 13 januari 2021juni 29th, 2022Geen reacties
Stadsbus interieur Openbaar Vervoer

In December 2020 heeft MB-ALL marktonderzoek uitgevoerd onder vervoersmaatschappijen met als doel te ontdekken of er behoefte bestaat aan aanvullende BOA capaciteit. Ook is onderzocht hoe deze extra BOA capaciteit er dan qua kennis en kunde minimaal uit moet zien om het werk als BOA OV met goed resultaat te kunnen uitvoeren. Op het onderzoek heeft 90% van de benaderde vervoersmaatschappijen gereageerd. Uit de reacties van de geïnterviewden is allereerst gebleken dat BOA’s belangrijk zijn; ook in het OV.

Capaciteit van de BOA’s in dienst

Verder is geleken dat de bestaande capaciteit van de BOA’s in dienst van vervoersmaatschappijen bij 90% van de geïnterviewde maatschappijen voldoende is om de reguliere taken en werkzaamheden uit te voeren. Deze capaciteit komt echter onder druk te staan wanneer er extra inzet wordt verwacht. Hierbij kan in deze tijd worden gedacht aan Covid-19 gerelateerde werkzaamheden of in ‘normale’ tijden inzet tijdens evenementen of werkzaamheden aan het spoor. Slechts bij 5% van de geïnterviewden wordt ook externe capaciteit aangetrokken die van meer structurele aard is (vaste inzet) en 5% van de geïnterviewden heeft helemaal geen aanvullende capaciteit nodig.

Voorbereiden flexibele inzet BOA’s

MB-ALL voorziet dat er in het komend jaar behoefte zal ontstaan aan extra flexibele capaciteit BOA’s onder vervoersmaatschappijen. Om in deze behoefte te voorzien is MB-ALL gestart met de opleiding BOA Domein 4 aangevuld met de training omgaan met geweld (RTGB)MB-ALL heeft aan haar opleidings- en trainingscentrum een stadsbus toegevoegd om effectief training te faciliteren in de kleine ruimte. MB-ALL verwacht vanaf begin februari 2021 de eerste klas gecertificeerde BOA’s OV af te leveren.