Skip to main content
ArtikelenBOA's

Natuurmonumenten zet groene boa’s in

Door 2 april 2024april 9th, 2024Geen reacties

In aanloop naar het broedseizoen, trekt de groene boa van Natuurmonumenten eropuit in de bossen van Dordrecht om de natuur te beschermen en toezicht te houden op naleving van toegangsregels in de natuurgebieden. Als Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in domein 2, zijn ze bevoegd om te handhaven op economische delicten zoals stroperij en hebben ze een belangrijke rol bij calamiteiten in het buitengebied. Ze werken samen met ketenpartners zoals de politie en handhavingsdiensten om overlast en incidenten aan te pakken, zoals drugsafvaldumpingen en crossmotoren.

Het hele verhaal lees je op BOA-expertisecentrum.nl.

Het belang van natuurbehoud

boa-boswachter Jordi Frowijn benadrukt het belang van natuurbehoud en veiligheid voor bezoekers, terwijl hij vertelt over zijn ervaringen in het veld. Volgens lokaal Gelderland wijst hij op de inspanningen om zoekgeraakte honden of mensen op te sporen en om bezoekers te voorzien van informatie over het natuurgebied. Tegelijkertijd erkent hij de uitdagingen en risico’s die gepaard gaan met het werk, zoals onverwachte situaties in de avonduren en de noodzaak om altijd alert te blijven op mogelijke bedreigingen.

Streven naar een goede relatie met de omgeving

René Abbink, coördinator Toezicht en Handhaving, benadrukt het belang van samenwerking met de gemeenschap en ketenpartners om de veiligheid te waarborgen en overlast te verminderen. Hij wijst ook op het effect van actieve handhaving op het verminderen van overlast in natuurgebieden. De boa’s streven naar een goede relatie met de omgeving en moedigen snelle meldingen van verdachte situaties aan.

MB-ALL’s ondersteunde rol bij het handhaven in natuurgebieden

Als toonaangevend werkgever in handhaving en toezicht, speelt MB-ALL een ondersteunende rol bij het handhaven van de naleving van regels in natuurgebieden, zoals die van Natuurmonumenten in Dordrecht. We leveren gekwalificeerde boa’s die samenwerken met de groene boa’s van Natuurmonumenten om de natuur te beschermen en toezicht te houden op de naleving van toegangsregels. Onze boa’s zijn bevoegd om te handhaven op economische delicten zoals stroperij en spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van overlast en incidenten in het buitengebied, in samenwerking met lokale gemeenschappen en ketenpartners zoals de politie. Door onze inzet dragen we bij aan het waarborgen van een veilige omgeving voor bezoekers en het behoud van de natuur in natuurgebieden.