Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Nieuwe wetten en beleid in 2024

Door 9 januari 2024januari 10th, 2024Geen reacties

Dat de omgevingswet is ingegaan per 1 januari 2024 kan je moeilijk zijn ontgaan. Maar wat is er nog meer veranderd per 2024, in dit artikel lees je over enkele veranderingen.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 januari is het dan uiteindelijk zo ver, de invoering van de Omgevingswet. De wet werd 5 keer uitgesteld, wat vooral kwam door het DSO dat de uitvoering technisch ondersteunt.

Doxing strafbaar

Het delen van persoonsgegevens met de bedoeling om diegene te intimideren, oftewel doxing, is vanaf 1 januari strafbaar. Het fenomeen doxing komt veel voor. Persoonlijke gegevens, zoals adressen en telefoonnummers, maar ook privé informatie over gezinsleden, worden verspreid in appgroepen zodat deze kunnen worden gebruikt om iemand angst aan te jagen. Burgemeesters, wethouders, handhavers en andere medewerkers van gemeenten zijn regelmatig slachtoffer.

Nieuw bouwtoezicht

Vanaf 1 januari 2024 komt er toenemend strengere controle op de bouw: eerst alleen bij nieuwbouw, later ook bij verbouwingen. Onafhankelijke controleurs bekijken of gebouwen aan de bouwregels voldoen en bijvoorbeeld niet onveilig, brandgevaarlijk of slecht geïsoleerd zijn. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zou eigenlijk in 2023 ingaan, het nieuwe bouwtoezicht kreeg veel kritiek en werd vertraagd.

Landelijke normen energie- en milieuprestatie voor nieuwbouw

De mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw treedt niet in werking. Dat voornemen was er eerder wel. Dit betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan deze onderdelen mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voorschrijft. De landelijke normen voor nieuwbouw, die eigenlijk pas in 2025 in zouden gaan, gelden al vanaf 1 januari 2024 en zijn hiermee dus vervroegd ingegaan.

Leges paspoort en identiteitskaart

Voor een paspoort mag in 2024 maximaal 83,87 euro voor wie 18 jaar of ouder is worden gerekend en 63,42 voor wie 17 jaar of jonger is. Het bedrag voor een identiteitskaart is maximaal 75,80 euro voor boven de 18 jaar en 40,92 voor daaronder. Gemeente.nu heeft een opsomming gemaakt met een aantal wijzigingen in 2024. Bekijk of jij al op de hoogte bent van alle wijzigingen. Meer weten over de veranderingen vanaf januari in dit nieuwe jaar? Lees er dan meer over op gemeente.nu.

Meer weten over veranderende wetgeving of landelijk beleid

De wereld staat niet stil, de adviseurs van MB-ALL kunnen ondersteunen bij de inventarisatie en implementatie van ‘nieuw’ beleid of bijwerken van uw processen en afdelingen.