Skip to main content
ArtikelenSociaal domein

Nog grote verschillen gemeenten tussen uitvoering: VN-verdrag Handicap

Door 6 oktober 2023oktober 18th, 2023Geen reacties

Er bestaan nog steeds grote verschillen tussen gemeenten bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, dat in Nederland geldt sinds 2016. In het verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende terreinen uitgewerkt. Daarin staat dat gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen het uitgangspunt zijn.

Met de invoering van de afspraken van het verdrag door Nederland in 2016 zijn gemeenten verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Sommige gemeenten zijn volop bezig met de uitvoering van zo’n agenda, andere moeten nog beginnen. Dit blijkt uit de 6e peiling naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap door gemeenten.

Wat blijkt er uit de peiling

47% van de gemeenten in dit onderzoek heeft geen LIA in ontwikkeling of in uitvoering.
Gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, voeren vaak wel een Lokale Inclusie Agenda (LIA) uit. Kleine gemeenten lijken wel in de startblokken te staan, hiermee aan de gang te gaan.

Inhoudelijk levert de peiling eenzelfde beeld op als in de jaren hiervoor. Het aantal gemeenten dat de vragenlijst invult, neemt toe. Ditmaal waren dat er 201, vorig jaar waren dit er 160. Dat betekent dat inmiddels meer dan de helft van de gemeenten meedoet aan de flitspeiling. Dit lijkt te wijzen op een groeiend bewustzijn over dit onderwerp.

Breed inclusiebeleid het uitgangspunt

Een ruime twee derde meerderheid geeft in de peiling aan dat zij zich niet op één specifieke doelgroep richt in het inclusiebeleid, zoals bijvoorbeeld inwoners met een beperking of inwoners met een specifieke beperking, maar op alle burgers. Dit is een al in voorgaande jaren ingezette trend.

Obstakels voor gemeenten

Gelijkend als in de voorgaande peilingen noemen gemeenten de ‘benodigde uitvoeringscapaciteit’ het vaakst als knelpunt bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Zowel grote als kleine gemeenten geven dit aan. Vergeleken met 2022 worden het betrekken van ervaringsdeskundigen en hun belangenorganisaties en onduidelijkheid over wat er verplicht is, vaker als knelpunt genoemd. Meer lezen over het verdrag, LIA’s en de peilingen? Kijk dan voor het hele artikel op vng.nl.

Ondersteuning nodig bij inclusiebeleid?

De complexiteit van de vraagstukken in het sociaal domein wordt steeds groter. De problematiek en vraagstukken worden naast complexer ook omvangrijker en beperken zich niet meer enkel tot het sociaal domein. Het domeinoverstijgend werken krijgt daardoor een steeds prominentere rol en verbindend handelen wordt steeds belangrijker. MB-ALL biedt professionals en oplossingen aan die kunnen ontzorgen bij de verantwoordelijkheden en taken die op de schouders van de gemeente rusten op gebied van Participatie, Wmo en Jeugdzorg. MB-ALL heeft kennis en ervaring met domeinoverstijgend werken en is de verbindende factor tussen verschillende domeinen.

Meer weten over het sociaal domein