Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

OAOV Tool Online aangejaagde ordeverstoringen

Door 24 april 2024Geen reacties

Ordeverstoring begint steeds vaker online. Eén enkele uitspraak kan in snel tempo uitgroeien tot een serieus probleem in de fysieke wereld. Maar hoe kun je als gemeente hier effectief mee omgaan? Denk bijvoorbeeld aan de gebeurtenissen rond de evenementen locatie in Den Haag.

Nadat we eerder gemeld hadden dat MB-ALL heeft bijgedragen aan het realiseren en inventarisaties van jurisprudentie/casuïstiek en het opleveren van factsheets, in het kader van Online Aangejaagde OrdeVerstoringen (OAOV).  Is er momenteel een volgende stap beschikbaar gesteld vanuit het CCV. De CCV-tool online aangejaagde ordeverstoringen geeft gemeenten de mogelijkheid snel en effectief te handelen bij online aangejaagde ordeverstoringen. Deze tool sluit aan bij het Barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen.

Wat doet de OAOV tool?

In de tool selecteer je de fase waarin de eventuele online aangejaagde ordeverstoring zich bevindt. Op basis van de gekozen selecties in het filter worden de beste interventies weergegeven uit meer dan 50 verschillende mogelijkheden.

Bekijk strafrecht-, bestuursrechtelijke of civiele mogelijkheden

Combineer de filters voor beter maatwerk. De interventies maken onderscheid in juridische interventies (strafrecht, bestuursrecht, civiel) en niet-juridische interventies. Denk hierbij aan barrières die zich richten op signaleren, communiceren en interveniëren.

Bekijk de tool om in te schatten wat de mogelijkheden zijn om op te treden tegen Online Aangejaagde Ordeverstoringen CCV OAOV tool. Of bekijk het CCV webdossier over dit onderwerp.

Toezicht op leefbaarheid en veiligheid

Als expert op het gebied van veiligheid en leefbaarheid kan MB-ALL een cruciale rol spelen in het waarborgen van veiligheid. We bieden ondersteuning aan lokale autoriteiten en samenwerkingspartners bij het uitvoeren van controles en preventieve maatregelen ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid. Samen streven we naar een veiligere en leefbare omgeving. Neem contact met op over hoe MB-ALL kan bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid.