Skip to main content
Artikelenvergunningverlening

Omgevingswet uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2023

Door 17 oktober 2022oktober 19th, 2022Geen reacties

Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) – kritiek onderdeel voor de uitvoering van de wet – kent nog ‘forse beperkingen’ die tot “risico’s leiden” als de wet op 1 januari wordt ingevoerd.

Randvoorwaarden van de VNG

De VNG heeft aangegeven: Inwerkingtreding per 1 januari 2023 was verantwoord, mits aan de daarvoor gestelde randvoorwaarden werd voldaan:

  • Voldoende werkend digitaal stelsel (wat minimaal nodig is);
  • Tijdelijke oplossingen waar het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog niet voldoet;
  • Digitaal stelsel binnen jaar na inwerkingtreding op basisniveau waardoor het systeem gebruiksvriendelijker wordt;
  • Afspraken over doorontwikkeling van het systeem;
  • Oplossen van juridische knelpunten;
  • De crisisorganisatie en versterkte serviceketen moeten op moment van inwerkingtreding operationeel zijn, inclusief ondersteuningsorganisatie voor gemeenten;
  • Het intensief keten testen willen we ook na inwerkingtreding blijven doorzetten met het doel te blijven beproeven op functionaliteit en gebruiksgemak. Daarvoor vinden we een testteam noodzakelijk;
  • Financiële tegemoetkoming moet op orde zijn.

Bekijk meer informate en het standpunt van de VNG.

Invoering nog niet verantwoord

In de afgelopen periode is echter gebleken mede doordat nog niet alles helemaal ketenbreed is getest. Een uitgebracht rapport van Adviescollege ICT-toetsing op aanvraag van Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Jonge opgesteld, lijkt deze conclusie te delen. De Jonge heeft lang vastgehouden aan invoering van de wet per 1 januari 2023, maar gaf afgelopen vrijdag toch aan het onverantwoord te vinden om aan die datum vast te houden.

Lees verder in het artikel op binnenlandsbestuur.nl over deze ontwikkelingen. De kamerbrief van Minister Hugo de Jonge aan de eerste kamer is terug te vinden op rijksoverheid.nl.

Schakel onze vergunningverleners of adviseurs in

Leveren de herhaaldelijke uitstel berichten extra werk voor uw afdeling, heeft u tijd nodig om ambtenaren op te leiden óf zijn er capaciteitsproblemen bij uw casemanagers? Schakel dan eens met ons over bijv. het opzetten van projecten. Het uitbesteden van dossiers of het inhuren van extra capaciteit.