Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Online gebiedsverbod volgens de rechter niet mogelijk

Door 4 februari 2023februari 13th, 2023Geen reacties

Burgemeester Dijksma van Utrecht is buiten haar boekje gegaan toen ze eind 2021 een ‘online gebiedsverbod’ oplegde aan een jongen van 17. Die had vorig jaar tijdens het vuurwerkverbod via Telegram opgeroepen om met veel vuurwerk het nieuwe jaar te vieren. Dijksma verbood de jongen online berichten te publiceren, maar dat is volgens de bestuursrechter in strijd met de Grondwet.

Online gebiedsverbod volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Burgemeester Dijksma had beargumenteerd dat de jongen uit Zeist met de oproep de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) had overtreden. Hij moest een dwangsom van 2500 euro betalen als hij opnieuw zou oproepen tot ordeverstoringen. De jongen ging vervolgens naar de rechter en die oordeelt nu dat Dijksma te ver is gegaan. De APV geeft de burgemeester mogelijkheden om op te treden als zich ergens ongeregeldheden voordoen, maar digitale platformen vallen niet onder die regel, zegt de rechter: het moet gaan om een fysieke plaats, zoals een plein, weg of park. Het verbieden van online uitingen via de APV is volgens de bestuursrechter ook een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van meningsuiting, die is vastgelegd in de Grondwet.

Opruiing wel via het strafrecht

De rechtbank zegt tot slot dat opruiing wel via het strafrecht kan worden aangepakt, maar dus niet via een lokale APV. “Zoals de rechtbank er nu naar kijkt, is die mogelijkheid er niet voor burgmeesters”. Het vonnis heeft ook gevolgen voor andere zaken. “Dit geldt voor alle burgemeesters en voor alle gemeenten. Die mogen dus niet ingrijpen in wat er online gezegd wordt.”

Lees op nos.nl meer over de uitspraak van de rechter.