Skip to main content
Artikelenvluchtelingenopvang

Ontwikkelingen op het gebied van asielopvang

Door 18 augustus 2022september 12th, 2022Geen reacties

Voor veel gemeentes blijft het een uitdaging om een geschikte plek te vinden en omwonenden mee te nemen en enthousiast te maken. Voor het kabinet lijkt het vooralsnog niet snel genoeg te gaan en besloot nu zelfs voor het eerst in Albergen een vergunning gegeven en hiermee de gemeenten Tubbergen te passeren. Eén van onze adviseurs Bart Levels verteld hier hoe hij dit onderwerp letterlijk mee naar huis neemt.

 

Welke mogelijke woonvormen zijn er en wat zijn de regels voor gemeenten? Laten wij beginnen met het omschrijven van de mogelijke woonvormen. Bij de huisvesting voor statushouders zijn onderstaande woonvormen mogelijk:

– Logeren bij een gastgezin
– Tussenvoorzieningen
– Flexwonen
– Tijdelijk onderdak

Logeren bij een gastgezin

Met de logeerregeling kunnen statushouders die in de opvang van het COA wachten op definitieve huisvesting, drie maanden logeren bij een Nederlands gastgezin of bij familie en vrienden. Deze periode kan eventueel worden verlengd. Tijdens het logeerverblijf werkt de gemeente, waar de statushouder uiteindelijk gaat wonen, verder aan het voorbereiden van definitieve huisvesting. Het COA informeert gemeenten wanneer (en waar) een statushouder gaat logeren.

Tussenvoorzieningen

Gemeenten hebben op dit moment een grote opgave om de statushouders die zij moeten huisvesten op tijd van een huis te voorzien. Ook in de komende jaren blijft de druk op de woningmarkt groot, waardoor het realiseren van de taakstelling lastig zal blijven. Het ministerie van BZK heeft deze handreiking over tussenvoorzieningen opgesteld om gemeenten te helpen met deze opgave.

 

Flexwonen 

Flexwonen is voor veel lokale partijen een tamelijk nieuwe opgave waar ze tal van praktische bezwaren tegen komen; allemaal ‘hoe’ vragen. Om deze vragen te beantwoorden heeft flexwonen.nl de ‘Handreiking Flexwonen’, opgezet.

Taskforce en extra geld voor snellere groei transformatie en flexwoningen

De ambitie om door te groeien naar jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen door transformatie wordt versneld. Zo komt er een ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ die in combinatie met 100 miljoen euro aan middelen voor meer slagkracht zorgt. De taskforce speurt snel te realiseren projecten op en helpt overheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken.

Dat schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een brief die hij met het Nationaal Transformatieplan naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Tijdelijk onderdak in hotels en accommodaties

Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Statushouders in een azc die op definitieve huisvesting wachten, kunnen via de HAR alvast tijdelijk in hun toekomstige gemeente gaan wonen. Bijvoorbeeld in een hotel of recreatiewoning. Veel gestelde vragen over huisvestiging via HAR.

 

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

De huisvesting van aandachtsgroepen vraagt om een gerichte aanpak. Net als in 2020 en 2021 stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wederom een bedrag beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze aandachtsgroepen. In 2022 en 2023 is er ruim 90 miljoen euro beschikbaar voor twee tranches. Let op: De regeling ligt momenteel ter consultatie.

Lees meer over de financiële vergoeding voor gemeenten bij asielopvang.