Skip to main content
ArtikelenBOA's

Overlast in stadswijk extra politie en handhaving gevraagd

Door 12 december 2023december 18th, 2023Geen reacties

Vanwege overlastklachten in een stadswijk van Dordrecht, wordt er een oproep gedaan om extra politie en handhaving in te zetten. Het gaat voornamelijk om bedelaars, overlast van rondhangende groepen, overmatig alcoholgebruik en diefstal in Wielwijk.

De Dordrechtse VVD is van mening dat het college extra inspanningen moet leveren om overlast en criminaliteit in die wijk te verminderen. De partij zet via schriftelijke vragen druk op het college om actie te ondernemen over het gemeentebestuur. Het betreft de inzet van extra handhavers, politieagenten en de uitbreiding van het alcoholverbod.

Het regent klachten

Zo meldt het AD dat de VVD twee weken geleden een bewonersavond hield en hoorde bewoners klagen over bedelaars aan de deuren en in het winkelcentrum op het Admiraalsplein. Daarnaast zijn er nog andere klachten over het gebruik van alcohol in de Tromptuinen en bij de kinderspeelplaats. VVD-Raadslid John van der Net verteld: Als daar groepen rondhangen en er wordt alcohol gedronken, laat je je kinderen daar niet graag spelen.”

VVD dringt aan op actie tegen klachten van bewoners

Men heeft het vermoeden dat de bewoners van Short Stay Facility ( SSF) deze klachten veroorzaken. In het appartement verblijven onder andere arbeidsmigranten en mensen die tijdelijk wonen via hulpverleningsinstanties zoals Leger des Heils en psychiatrisch hulpverlener Yulius. Het is van groot belang dat de VVD het college aanspoort om met verhuurders in gesprek te gaan over manieren om de overlast te bestrijden. Eerder meldde het college juist dat er geen signalen waren over ernstige overlast in de SSF.

Ondersteuning op handhavingsgebied

Wij werken samen met de gemeente Dordrecht continu aan de leefbaarheid en veiligheid. Onze BOA’s zijn actief om de veiligheid te waarborgen. Heeft uw gemeente extra inzet nodig op handhavingsgebied? Neem contact met ons op of ontdek wat we voor uw gemeente kunnen doen.