Skip to main content
ArtikelenBOA'sHandhavingsactie

Overtredingen bij grootschalige controle grondtransport FUMO en politie in Friesland

Door 14 november 2022maart 18th, 2024Geen reacties

Vervuilde grond die terechtkomt in een speeltuin, moestuin of woonwijk? Dit brengt veel risico’s met zich mee voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Controle is daarom belangrijk. Afval vervoeren mag daarom alleen als een bedrijf daar een vergunning voor heeft. In oktober voerde de FUMO (De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) in samenwerking met de Politie een grote controle van grondtransport uit.

Inspectie van Trekkers en Vrachtwagens in Friesland

Toezichthouders en boa’s van de FUMO inspecteerden samen met de politie 25 vrachtwagens en trekkers. Ze controleerden of er sprake was van een vergunning en of de inhoud van de wagen overeenkwam met de vergunde situatie. Ook keken ze of de chauffeur de juiste documenten bij zich had. Dat is nodig om de vergunning en de kwaliteit van de vracht te controleren.

Bekijk het bericht op FUMO.nl met meer details.

Schakel met ons voor handhavingsacties in domein 2

Het toepassen van vervuilde grond brengt veel risico’s met zich mee voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Controle is daarom belangrijk.

MB-ALL is de grootste particuliere werkgever van BOA’s in Nederland. Samen met diverse overheidsinstellingen werken we aan de naleving van de wet- en regelgeving in domein 2. We beschikken over een flexibele pool goed opgeleide en breed inzetbare groene BOA’s die inzetbaar zijn voor het bestrijden van onder meer illegale afvallozing, toezicht op loslopende honden of overtredingen op het water.