Skip to main content
ArtikelenBOA'sToezichtverkeershandhaving

Overweging van minimumleeftijd voor fatbikes in de Tweede Kamer

Door 26 juni 2024juli 1st, 2024Geen reacties

De meerderheid van de Tweede Kamer staat open voor het instellen van een minimumleeftijd voor het rijden op fatbikes. Deze discussie kwam op gang naar aanleiding van een petitie van gemeenten en andere organisaties die pleiten voor maatregelen om het rijden op fatbikes veiliger te maken. Deze partijen roepen op tot striktere regelgeving en preventieve maatregelen.

Standpunten van Kamerleden

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) steunt het idee van een minimumleeftijd volledig. (“Een minimumleeftijd van 12 jaar lijkt me heel verstandig.”) Hester Veltman van de VVD staat open voor nader onderzoek naar deze maatregel en vindt het ‘een interessant idee’. D66-Kamerlid Mpanzu Bamenga is ook bereid een minimumleeftijd te overwegen als dit de verkeersveiligheid bevordert.

Kamerlid Cor Pierik (BBB) wil in afwachting van een nieuw kabinet nog geen definitief standpunt innemen. Hidde Heutink van de PVV is tegen het idee van een minimumleeftijd. (“Daar zijn we niet voor” en “het is nu al verboden om opgevoerde fatbikes te rijden.”) Heutink benadrukt liever de noodzaak van striktere handhaving.

De petitie

De kamerleden namen de petitie van tientallen gemeenten en reeks andere organisaties, zoals de fietsersbond, in ontvangst. Volgens gemeente.nu roepen zij op tot een verbod op de verkoop van opgevoerde bikes, een minimumleeftijd en een voorlichtingscampagne voor ouders en kinderen. Ze wijzen op het stijgend aantal ongevallen met (hersen)letsel. Er is geen helmplicht voor fatbikes.

Toekomstige handhaving

In maart kondigde het demissionaire kabinet een verbod aan op opgevoerde e-bikes op de openbare weg, inclusief de verkoop van zogeheten opvoersetjes. De wens voor striktere handhaving tegen opgevoerde fatbikes wordt Kamerbreed gedeeld. Pierik benadrukt: “Je hoort over fatbikes die 50, 60 kilometer per uur kunnen, dat is toch idioot.” Volgens David Baden, een arts op de spoedeisende hulp die de petitie mede aanbood, vallen de meeste slachtoffers onder mensen die op niet-opgevoerde fatbikes rijden.

De discussie over de veiligheid van fatbikes en de mogelijke invoering van een minimumleeftijd blijft dus een belangrijk onderwerp binnen de Tweede Kamer, met uiteenlopende meningen en een breed gedeelde zorg voor betere handhaving.

Bevorderen van verkeersveiligheid

MB-ALL, als specialist in handhaving en veiligheid, kan een cruciale rol spelen in het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie en handhaving van nieuwe regelgeving met betrekking tot fatbikes. Door trainingen te verzorgen voor handhavers, kan MB-ALL hen voorbereiden om toe te zien op de naleving van de voorgestelde minimumleeftijd en andere maatregelen.