Skip to main content
ArtikelenBOA'sOpleidingscentrum

Het MB-ALL Opleidingscentrum: expertiseopleidingen voor BOA’s

Door 12 april 2023juni 19th, 2023Geen reacties

Met de oprichting van het MB-ALL Opleidingscentrum zet MB-ALL een nieuwe stap als professionele en ervaren opleider van BOA’S. Waar MB-ALL zich voorheen alleen richtte op het intern opleiden van BOA’s, stelt zij nu haar expertise ook open voor BOA’s in dienst van gemeenten en overheidsinstanties. Het MB-ALL Opleidingscentrum biedt een compleet pakket aan BOA-opleidingen en her- en bijscholingen (PHB).

De samenleving is sterk veranderd de afgelopen jaren. Dit heeft een impact op de capaciteit en inzetbaarheid van BOA’s. MB-ALL werkt als partner in business nauw samen met verschillende gemeenten en instanties. Het gezamenlijke, hogere doel is dat er in Nederland voldoende, goed geschoolde BOA’s zijn. Met de oprichting van het MB-ALL opleidingscentrum speelt MB-ALL in op de groeiende vraag vanuit gemeenten en andere instanties om BOA’s op te leiden die breed inzetbaar en toekomstproof zijn.

MB-ALL opleidingscentrum biedt o.a. opleidingen aan, waaronder:

Bekijk het gehele opleidingsaanbod

“Het gezamenlijke, hogere doel is, dat er in Nederland voldoende, goed geschoolde BOA’s zijn.”

Het MB-ALL Opleidingscentrum richt zich op de ontwikkeling van handhavingmedewerkers bij gemeenten en andere overheidinstanties. Richard Scharink, directeur MB-ALL, is blij met de oprichting van de nieuwe bv: “Deze stap laat zien dat de potentie herkend wordt binnen de samenwerkingen die we al hebben. Omdat we als kennisorganisatie zoveel ervaring hebben op het gebied van toezicht en handhaving, is het een logisch gevolg om te voorzien in de behoeften van onze opdrachtgevers om hun eigen BOA’s goed op te leiden. Hiermee bouwen we de goede samenwerking die er nu al is nog verder uit.”

Aanbod op maat

Samen met de opdrachtgever stelt MB-ALL een meerjaren opleidingsprogramma samen, afgestemd op de speerpunten van de organisatie en de ontwikkelbehoeften. Alle opleidingen en trainingen kunnen intern verzorgd worden en op maat worden aangeboden. Het afnemen van losse opleidingen, trainingen of workshops is uiteraard ook mogelijk. Het MB-ALL Opleidingscentrum biedt een BOA Basisopleiding aan en de versnelde mbo3 HTV opleiding. Daarnaast zijn er verschillende expertiseopleidingen, trainingen en workshops gericht op expertisegebieden zoals ondermijning, alcoholwet, verkeershandhaving en meer.

Petra van der Weijde is directeur van het MB-ALL Opleidingscentrum. De ontwikkeling van het interne Talentcenter naar het MB-ALL Opleidingscentrum is voor haar een logische: “Met het Talentcenter hebben we bewezen dat we een professionele opleider zijn. Die expertise brengen we nu naar buiten. Met het MB-ALL Opleidingscentrum willen we een bijdrage leveren aan het professionaliseren van de handhaving in Nederland. Onze praktijkgerichte opleidingen sluiten aan op de actualiteit en de ontwikkelingen in de maatschappij. We zorgen ervoor dat BOA’s goed worden opgeleid en zich verder kunnen ontwikkelen in hun vak en zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een leefbare en veilige samenleving.”

Meer weten?

Neem contact op met Petra van der Weijde, directeur MB-ALL Opleidingscentrum

Telefoonnummer: 0346-583070
E-mailadres: opleidingen@mball.nl

Bekijk het opleidingsaanbod op mballopleidingscentrum.nl

Bekijk het gehele opleidingsaanbod
Petra van der Weijde

Directeur MB-ALL Opleidingscentrum