Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Rookverbod op waterpijpen, een strenger privaat leeftijdsverificatiesysteem en de slijterijvergunning zonder leidinggevenden

Door 23 november 2021december 1st, 2021Geen reacties

9 november 2021 stuurde staatsecretaris Blokhuis een brief aan de Tweede Kamer met zes onderzoeken en andere informatie. Uit de brief blijkt vooral dat de demissionaire status van het kabinet betekent dat er geen besluiten worden genomen. De titel van dit blog is dus misleidend, maar niet ondenkbaar. Hieronder een toelichting op deze brief op die punten waarvan ik verwacht dat deze de gemeentelijke praktijk kunnen raken. ​

Bijschrijven van leidinggevenden (Alcoholwet)​

Uit het onderzoek volgt dat er onvoldoende cijfers en onderzoeken zijn over ondermijning, criminaliteit en onzedelijk gedrag om een eventuele differentiatie in verplichte bijschrijving te onderbouwen. Daarmee zal de inwerkingtreding van het amendement van het lid Bolkenstein wel van de baan zijn. Hierin stonden aanpassingen, waaronder toevoeging van een artikel 30b, aan de Alcoholwet die deze differentiatie mogelijk zouden maken. Wel wordt de suggestie genoemd dat het bijschrijven van leidinggevende bij slijtersbedrijven zou kunnen worden geschrapt. De minister gaat dat onderzoeken.​​

“Uit het onderzoek volgt dat er onvoldoende cijfers en onderzoeken zijn over ondermijning, criminaliteit en onzedelijk gedrag om een eventuele differentiatie in verplichte bijschrijving te onderbouwen. 

Leeftijdsverificatiesysteem (Alcoholwet)​

De verkoop van alcohol op afstand is sinds 1 juli 2021 in de Alcoholwet geregeld. De NVWA houdt hier toezicht op, maar de gemeente vervult een signaalfunctie. Belangrijkste onderdeel van verkoop op afstand is dat er geen alcohol wordt geleverd aan personen onder de 18 jaar. Daarvoor wordt ingezet op een leeftijdsverificatiesysteem. De huidige praktijk is vooral dat een koper zelf aangeeft meerderjarig te zijn. Dit is echter onbetrouwbaar. Geconcludeerd wordt dat consumentenoplossingen[1] zoals iDIN (online identificatie via uw bank) het meest realistisch is als leeftijdsverificatiesysteem. De staatsecretaris gaat dit uitwerken wat zal leiden tot een voorstel tot wijziging van het Alcoholbesluit. ​

Waterpijpen (Tabaks- en rookwarenwet)​

Waterpijp roken zonder tabak is toegestaan in de horeca. Blootstelling aan rook afkomstig uit waterpijpen is echter schadelijk voor de gezondheid, of deze rook nou afkomstig is van tabak of van tabaksvervangende kruidenmengsels of dampsteentjes, aldus de Staatsecretaris. Daarom is onderzoek gedaan naar scenario’s om de schadelijke stoffen in shishalounges te verminderen. Van de drie onderzochte scenario’s blijkt dat het verbod op waterpijpen het meest realistische is, maar wel het grootste aantal banenverlies in shishalounges betekent. 

[1] digitale oplossingen uitgegeven door een private partij en gericht op het identificeren van consumenten bij andere partijen, gebruikelijk een dienstverlener.

David Volmer

Adviseur veiligheid/handhavingsjurist bij MB-ALL