Skip to main content
ArtikelenBOA'sToezichtverkeershandhaving

Rotterdam komt met verkeersplan voor verbeterde doorstroming, veilige en leefbare wijken

Door 30 mei 2024juni 10th, 2024Geen reacties

Rotterdam komt met een verkeersplan voor de drukke binnenstad. Met dit zogeheten verkeerscirculatieplan (VCP) wordt de verkeersdoorstroming verbeterd en worden de wijken in en rondom het centrum van de stad veiliger en leefbaarder. Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat doorgaand verkeer niet meer dwars door de wijken gaat maar eromheen, via de hoofdwegen. Zo ontstaat er meer ruimte in de wijken en blijven ze goed bereikbaar voor bewoners die met de auto, het ov, per fiets of te voet naar een bestemming willen reizen in de stad.

Onveilige verkeerssituaties voorkomen

Rotterdam groeit, en behoort tot de g4 die al eerder keken hoe verkeershandhaving veiligheid op straat kan vergroten. Er wonen, werken en leven steeds meer mensen in de stad. Fietsers, voetgangers, trams, auto’s en (deel)scooters doorkruisen de stad, dag in, dag uit. Het wordt steeds drukker op straat, maar de ruimte in de stad is beperkt. De vierkante meters groeien niet mee met het aantal inwoners. Toch is er meer plek nodig voor nieuwe woningen, een groene(re) leefomgeving in de stad en voor veiliger verkeer. Maar niet alles kan, en niet alles kan tegelijk vindt de gemeente.

Dit zijn vooroorlogse wijken, met veel smalle straten. Die zijn niet gemaakt voor veel soorten verkeer. Door het verkeer beter te verdelen, worden deze wijken veiliger en blijven ze goed bereikbaar. De wijkraden van de betreffende wijken zijn vooraf betrokken bij het opstellen van het concept-verkeerscirculatieplan. Lees er meer over het plan op de website van de gemeente Rotterdam.

Partner in veiligheid en handhaving

Als expert op het gebied van veiligheid en leefbaarheid kan MB-ALL een cruciale rol spelen bij verkeersveiligheid en handhaving. We bieden ondersteuning aan lokale autoriteiten en ketenpartners bij het uitvoeren van controles gericht op, of preventief gericht op verkeersveiligheid. Samen streven we naar een veiligere verkeersomgeving en vergroten we het bewustzijn over de risico’s van opgevoerde elektrische fietsen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe MB-ALL kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.