Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesvluchtelingenopvang

Situatie Ter Apel volgens Groningen willens en wetens in stand gehouden

Door 14 januari 2024januari 16th, 2024Geen reacties

De situatie in en rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel is “kritiek” en de landelijke overheid en gemeenten buiten Groningen doen te weinig om te helpen. Dat schrijven de burgemeesters van negen Groningse gemeenten en commissaris van de Koning René Paas in een brandbrief.

“Het ontbreekt kabinet, bewindslieden, provincies en veel gemeenten aan effectieve daden”, valt te lezen. “Een té groot deel van het land kijkt vooral toe en wendt het hoofd af.”

“Situatie wordt in stand gehouden door kabinet”

In de brief benadrukken de bestuurders dat sommige gemeenten buiten Groningen wél “hun verantwoordelijkheid nemen” door extra asielzoekers op te vangen. Maar dat zijn er te weinig om Westerwolde, waar Ter Apel onderdeel van is, te ontlasten. De afgelopen weken hebben de Groningse gemeenten daarom zelf opnieuw honderden plaatsen noodopvang geregeld.

De situatie, zeggen de burgemeesters, “wordt naar onze overtuiging willens en wetens dagelijks in stand gehouden door het (demissionaire) kabinet, de landelijke volksvertegenwoordiging die elkaar in de greep houdt en de gemeenteraden in het merendeel van de gemeenten in het land”

Spreidingswet nog heet hangijzer en mogelijk sleutel tot de oplossing

De bestuurders uiten hun frustratie over de spreidingswet. Die wet, die gemeenten kan verplichten om asielzoekers op te vangen, De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben, met steun van SGP, FvD en JA21, in een motie de wens uitgesproken dat de wet er voorlopig niet komt.

De rechtse partijen zien meer in het beperken van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, maar de Groningse gemeenten hebben daar een hard hoofd in. “De Tweede Kamerverkiezingen hebben niet bijgedragen aan een structurele oplossing voor de opvangcrisis in de asielketen. Lees meer over de brandbrief uit Groningen op nos.nl.

Effect van de spreidingswet

De afgelopen twaalf jaar heeft bijna één op de drie gemeenten geen asielzoekers opgevangen. Dit blijkt uit een analyse door RTV Noord op basis van cijfers die zijn opgevraagd bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Van de 342 gemeenten hebben er 111 de afgelopen twaalf jaar niets gedaan aan de opvang van asielzoekers.

De spreidingswet, die vandaag en morgen in de Eerste Kamer wordt behandeld, zou hier mogelijk verandering in kunnen brengen. Met de omstreden wet zouden gemeenten in het uiterste geval gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen.

Dat zou ertoe moeten leiden dat asielzoekers evenwichtiger worden gespreid over het land en dat het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt ontlast.

Oekraïense opvang niet meegeteld als opvang

Volgens RTV Noord hebben nagenoeg alle gemeenten die geen asielzoekers opvangen, wel opvang geregeld voor Oekraïense vluchtelingen.

Hoewel de spreidingswet veel weerstand heeft opgeroepen, is het Rijk met betrekking tot de huisvesting van statushouders – asielzoekers die in Nederland mogen blijven – een stap verder.

Ieder halfjaar krijgen de gemeenten van de Rijksoverheid te horen hoeveel statushouders zij op moeten nemen. Dat aantal is afhankelijk van het aantal inwoners. Sommige gemeenten die de afgelopen jaren geen asielzoekers hebben opgevangen, moeten wel statushouders huisvesten. Een deel is daar inmiddels mee aan de slag gegaan. Lees verder over de verdeling van gemeenten die wel of geen vluchtelingen opvangen.

Spreidingswet krijgt meerderheid in Eerste kamer

De VVD in de Eerste Kamer zal de spreidingswet toch steunen, komt naar buiten op 16 januari 2024. Daarmee is er een meerderheid voor de wet van demissionair staatssecretaris Van der Burg voor Justitie en Veiligheid op het gebied van Asiel en Migratie. Uitgangspunt van de wet is dat asielzoekers beter over de gemeenten in Nederland worden verdeeld, desnoods met dwang. De wet werd in oktober aangenomen door de Tweede Kamer, maar de kans leek groot dat de senaat hem zou verwerpen.

Het was al langer duidelijk dat in elk geval GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP, Denk, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt voor de spreidingswet zouden stemmen. Met de steun van de VVD is er een ruime meerderheid voor. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 februari ingaan.

MB-ALL als schakel in de vluchtelingenopvang keten

Voorzien in basisbehoeften en coördineren op een veilig leefsituatie is slechts één van de uitdagingen voor burgemeesters en wethouders. Onafhankelijke externe adviseurs die uw processen vlot kunnen trekken, rondom ingrijpende trajecten zoals ‘de spreidingswet’ kunnen vanuit MB-ALL druk van de ketel halen.

De vluchtelingencrisis is mensenwerk. MB-ALL kan helpen in het ontwikkelen en uitvoeren van vluchtelingenbeleid.

Bekijk wat wij op het gebied van vluchtelingenopvang kunnen betekenen