Skip to main content
ArtikelenBeleid en adviesSociaal domein

Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde

Door 16 april 2024april 24th, 2024Geen reacties

Er zijn steeds meer mensen die zich soeverein verklaren, zij keren zich af van de overheid en andere instituties. Hoewel ze veelal een open houding houden richting andere mensen, verspreiden ze structureel onjuiste verhalen over de kwade intenties van de instituties. Een deel van de soevereinen wil zelf bepalen of wet- en regelgeving op hen van toepassing is. Dit gedrag kan op langere termijn de democratische rechtsorde ondermijnen. Van een klein deel van de soevereinenbeweging gaat ook een geweldsdreiging uit op de korte termijn.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de analyse ‘Met de rug naar de samenleving” van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsDienst (AIVD) en de Nationale Politie over de soevereinenbeweging in Nederland.

Soevereinen een groeiende diverse beweging

Mensen die zich soeverein verklaren, geloven veelal in ‘een ‘kwaadaardige elite’. Deze elite zou zich niet alleen bestaan uit wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht, maar ook bestaan (of invloed hebben) binnen de media en de wetenschap. De grootste groep wil zo onafhankelijk mogelijk leven maar meent dat zich niet volledig los te kunnen maken van de samenleving. Een tweede categorie beschouwt de Nederlandse wet- en regelgeving als ongeldig. Zij weigeren bijvoorbeeld te voldoen aan financiële verplichtingen, zoals het betalen van belastingen en boetes. Een kleine groep wil zich in het uiterste geval met geweld verzetten tegen het huidige systeem. De omvang van de soevereinenbeweging is niet zo groot dat het een existentiële bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde, maar er zijn wel zorgen over de aanhoudende groei. komt naar voren in de analyse.

Omgang met soevereinen

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben als reactie op deze analyse een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hoe om te gaan met soevereinen. Gemeenten nemen waar nodig maatregelen met betrokken partners uit het veiligheids- en sociaal domein. Dit voorjaar komt de minister van Justitie en Veiligheid samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een strategie tegen extremisme, die ingaat op alle vormen, waaronder anti-institutioneel extremisme en soevereinen.

Lees meer over deze analyse en ontwikkeling binnen de samenleving op politie.nl.

Toezicht op leefbaarheid en veiligheid

Als expert op het gebied van veiligheid en leefbaarheid kan MB-ALL een cruciale rol spelen in het waarborgen van veiligheid. We bieden ondersteuning aan lokale autoriteiten en samenwerkingspartners bij het uitvoeren van controles en preventieve maatregelen ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid. Samen streven we naar een veiligere en leefbare omgeving. Neem contact met op over hoe MB-ALL kan bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid.