Skip to main content
ArtikelenBeleid en advies

Een nieuwe technologie om spookbewoning eerder te ontdekken

Door 18 oktober 2022oktober 19th, 2022Geen reacties

In Amstelveen en Diemen is een tool van TNO getest die spookbewoning beter, gemakkelijker en sneller opspoort. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Ook andere gemeenten kunnen het instrument binnenkort inzetten.

De tool helpt gemeenten op basis van verschillende indicatoren in beeld te brengen welke woningen leegstaan en mogelijk oneerbaar worden gebruikt. Hiermee kunnen gemeenten gerichter controleren, criminele activiteiten eerder signaleren en zo hun gemeentelijke weerbaarheid versterken. De woningen kunnen vervolgens weer worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.

Leegstaande woningen in Amstelveen

In de pilotperiode zijn er in Amstelveen woningen bezocht die volgens de Basis Registratie Personen (BRP) langer dan zes maanden leegstonden. De leegstaande huizen die vervolgens interessant waren om te bezoeken kwamen naar boven op basis van de nieuwe tool. De tool selecteert bijvoorbeeld op woningen die langer dan zes maanden op Funda te koop staan en op (hoog) stroomgebruik. Deze criteria kunnen in de toekomst nog worden uitgebreid. Verschillende van de bezochte woningen op de lijst bleken na een bezoek inderdaad te worden bewoond, zonder dat de bewoners er ingeschreven stonden. Er was dus sprake van spookbewoning.

Gebruik van de tool

De tool helpt om op basis van gerichte informatie de meest relevante woningen te bezoeken. Daarnaast zorgt de tool er voor dat de gemeente niet meer afhankelijk is van handmatige checks in de BRP of meldingen van inwoners. Hierdoor scheelt het extra werk.

Vooral voor kleinere gemeenten is zo’n tool handig om criminele activiteiten het hoofd te bieden. Zij kampen immers vaak met een beperkte uitvoeringscapaciteit. Bovendien wil je als gemeente woningen die zonder legitieme reden leegstaan, kunnen inzetten in de huidige tijd van krapte op de woningmarkt. Gemeente Amstelveen vindt de tool dan ook een aanrader voor andere gemeenten, omdat die helpt de de controlecapaciteit efficiënter in te zetten.

Uitbesteden of een tool gebruiken?

De tool wordt binnenkort beschikbaar gesteld via de website van het Kennisplatform Ondermijning van het LIEC, het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum.

MB-ALL heeft veel ervaring op het gebied van onrechtmatige bewoning. We hanteren onze eigen methodiek en best practices voor onder meer de aanpak van onrechtmatige bewoning, een quickscan inventarisatie en een perceelscan. Onze toezichthouders werken voor veel verschillende gemeenten en zijn inzetbaar op projectbasis.

Lees meer over onze dienstverlening