Skip to main content
ArtikelenmilieuToezicht

Stand van zaken: Wordt de energiebesparingsplicht door Zaanstad voldoende gehandhaafd?

Door 9 maart 2023maart 14th, 2023Geen reacties

Volgens de energiebesparingsplicht moeten bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De gemeente Zaanstad heeft deze controlerende taak uitbesteed aan de omgevingsdienst.

Onvoldoende bijsturing energiebesparingsplicht

Het is belangrijk dat de gemeente bijstuurt als de omgevingsdienst vastloopt in haar taken. Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de gemeente bij dit soort situaties niet of nauwelijks heeft bijgestuurd. Ook niet toen de resultaten erg tegenvielen.

Te weinig informatie omgevingsdienst

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de gemeente te weinig informatie terugkrijgt van de omgevingsdienst over de uitvoering van het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht. Ook worden de behaalde resultaten weinig gedeeld. Hierdoor is het lastig om als gemeente te beoordelen  wat de omgevingsdienst precies heeft gedaan en wat de resultaten zijn. Lees er meer over op klimaatweb.nl.

Schakel onze adviseurs in

MB-ALL heeft de juiste specialisten in huis die de laatste stand van zaken kennen en inzetbaar zijn om uw organisatie te helpen met actuele en relevante thema’s als energiebesparing, transities, inspraak, participatie en (duurzaamheids)beleid. en de aanstaande Omgevingswet.

Kennis en expertise op het gebied van milieu