Skip to main content
ArtikelenJuridisch

Stappenplan integrale benadering aanpak onrechtmatige bewoning recreatieterreinen

Door 1 juli 2021juli 15th, 2021Geen reacties

Loes van Diggele, projectleider team projecten en Susanna Huisma, senior handhavingsjurist team detachering gaven een Webinar over de “integrale aanpak van onrechtmatige bewoning, actualiteiten en succesvolle aanpak”. Om tot een succesvolle aanpak te komen is het aan te bevelen om een onderzoek naar de vitaliteit van een recreatiepark uit te voeren en daarna een integrale aanpak op te zetten. Graag nemen zij jullie mee in dit onderwerp en daarom hebben zij naast een webinar ook een stappenplan uitgeschreven van deze aanpak en de te nemen stappen. ​

Wat is het probleem?

Recreatieterreinen mogen enkel voor recreatieve doeleinden (vrijetijdsbesteding) worden gebruikt. Problemen die echter ontstaan zijn strijdig gebruik (permanente bewoning/huisvesting arbeidsmigranten), brandveiligheid niet op orde, teveel bebouwing of ondermijning signalen. Er is al meerdere malen geprobeerd om in bepaalde situaties bewoning te legaliseren. Tot op heden heeft dit nog geen doorgang gevonden. Belangrijk is om op te merken dat er aan legalisatie nogal wat haken en ogen zitten.

Een integrale benadering om tot de oplossing van deze problemen te komen”. Deze zin hoor je vaak voorbij komen, maar wat betekent dit nu eigenlijk? Stel, je hebt binnen de gemeentegrenzen een recreatiepark. Je gevoel zegt/je krijgt signalen dat er het een en ander niet klopt op het recreatiepark en dus een probleem, maar wat precies is niet duidelijk. Hoe pak je dat nu aan?

Stap 1: Controles
De eerste stap is dan om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een probleem en of de signalen dus kloppen. Dit kun je onder andere doen door  één of meerdere controles te laten uitvoeren. Deze controles kunnen breed worden ingestoken (denk bijvoorbeeld aan het Ariadne project) of juist specifiek toegespitst op de ontvangen signalen.

Stap 2: Inventarisatie
Vervolgens moet beoordeeld worden of er inderdaad sprake is van een probleem. Dit kan zijn een overtreding van het bestemmingsplan of signalen van ondermijning, maar ook de vraag of er überhaupt nog sprake is van een levensvatbaar en dus vitaal recreatiepark (insteek Vitale Vakantieparken). In alle gevallen zullen er vervolgstappen moeten worden ondernomen.

Stap 3: Integraal oppakken
Nu er voldoende informatie is verkregen uit controles, maar ook uit andere onderzoeken (denk aan open bronnen, maar ook bijvoorbeeld Kadaster of nutsgegevens), is het belangrijk dat er bepaald wordt of er sprake is van één probleem of meerdere problemen en op welk vakgebied deze liggen. Om dit goed te duiden is het belangrijk dat verschillende expertises aan tafel zitten en met elkaar in gesprek gaan. Dit kunnen zijn openbaar ministerie, gemeente, politie, etc.

Stap 4:  Hoe handhaven
Parallel aan het duiden van het probleem en de aanpak daarvan, loopt een andere vraag: hebben wij als gemeente voldoende instrumenten in huis om het probleem aan te pakken. Welke partijen moeten wij aan tafel hebben en moeten we hierbij betrekken. In het geval van ondermijning moet gekeken worden naar het bestuurlijk instrumentarium om dit aan te pakken. In het geval van bijvoorbeeld overtreding van het bestemmingsplan, kan de vraag zijn: hebben wij deze specifieke expertise in huis maar ook: hebben wij de capaciteit in huis.

Stap 5: Uitvoer
Hier komt alles samen. Het uitvoeren van het plan van aanpak. De projectleider is de aangewezen persoon om overzicht te houden en de voortgang te bewaken. De projectleider zorgt ervoor dat de verschillende partijen met elkaar om tafel gaan en gezamenlijk/integraal gaan optrekken in zowel de controles, als in de onderzoeken qua vitaliteit, uitvoering, mogelijkheden om tot een andere invulling te komen van een terrein of ruimtelijk gezien meer mogelijk te maken.

Bovenstaande is natuurlijk een verkorte weergave van de webinar en van wat wij voor u kunnen betekenen. Wilt u meer informatie of even sparren dan u contact via MB-ALL met Susanna en/of Loes.

Bekijk mogelijkheden voor tegengaan onrechtmatige bewoning