Skip to main content
ArtikelenSociaal domein

Sterke stijging gesubsidieerde hulp in huishouden

Door 5 december 2023Geen reacties

In de eerste helft van dit jaar maakten ruim 485.000 mensen in Nederland gebruik van hulp bij het huishouden, door de overheid betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is 27 procent meer dan dezelfde periode in 2019. In totaal kregen ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hulp via de Wmo, een stijging van 10 procent in vier jaar tijd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Huishoudelijke hulp toegankelijk voor vast bedrag

Sinds 2019 zijn vooral mensen met een hoog inkomen (met een bruto jaarinkomen van meer dan 40.000 euro) meer gebruik gaan maken van hulp in de huishouding betaald door de gemeente: in die groep is een stijging te zien van bijna 114 procent. Ook bij middeninkomens (meer dan 20.000 euro) is een flinke stijging te zien, van 69 procent. Lage inkomens zijn nauwelijks meer gebruik gaan maken van hulp in de huishouding. Meer weten over de inkomensafhankelijke bijdrage? Lees het dan in het artikel op nos.nl.

Sociaal domein

Sector overstijgend samenwerken aan de uitdagingen in het Sociaal Domein? Kom met ons in contact om te bespreken waar we kunnen ontzorgen en bijdragen aan de opgave die elke gemeente op dit gebied heeft.

Meer rondom sociaal beleid