Skip to main content
ArtikelenBOA'sOpleidingscentrum

Strengere handhaving voor Natuurgebieden

Door 7 februari 2024februari 19th, 2024Geen reacties

Natuurmonumenten heeft op korte termijn aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor het gebruik van natuurgebieden.  Met als doel de toenemende drukte in de natuur te reguleren en de flora en fauna te beschermen tegen verstoring. Het betreft onder andere een maximum van drie honden per bezoeker en een verbod op drones in natuurgebieden, meld het AD.

De beperking van het aantal honden is geïmplementeerd om roedelvorming en verstoring van wildlife tegen te gaan. Daarnaast zijn drones niet langer toegestaan, gezien de potentiële negatieve impact op de rust van planten en dieren. Een opvallende verandering betreft ook activiteiten buiten de basisregels. Voor zaken als fotoshoots, therapiesessies, of sportevenementen die niet op de gele borden bij de ingang vermeld staan, is nu vooraf toestemming vereist. Deze toestemming brengt een financiële bijdrage met zich mee, welke wordt ingezet voor natuurbeheer.

Fotografen en natuurliefhebbers hebben bezorgdheid geuit over de impact van deze nieuwe regels op natuurrecreatie. Hoewel begrip wordt getoond voor natuurbescherming, ligt de discussie met name op het onderscheid tussen commerciële fotoshoots en kleinere, respectvolle activiteiten in de natuur. Daarnaast wordt er ook gedebatteerd over de rechtvaardiging van het betalen voor natuurrecreatie.

Impact op hondenuitlaatservices in natuurgebieden

Met betrekking tot handhaving en uitzonderingen wordt verwacht dat hondenuitlaatservices worden beïnvloed door de nieuwe regelgeving. Echter, Natuurmonumenten erkent dat aanpassingen aan bedrijfsmodellen tijd vergen. De ‘maximaal-drie-honden-regel’, hoewel niet volledig nieuw, zal na een gewenningsperiode van zes maanden worden gehandhaafd door boswachters. Staatsbosbeheer hanteert specifieke regels per gebied, met maatwerk als centraal principe.

De strengere regels voor natuurgebruik zijn geïmplementeerd met het oog op het evenwicht tussen de toenemende drukte in de natuur en de bescherming van flora en fauna. Niettemin blijft de discussie over de balans tussen natuurbescherming en de wensen van bezoekers actueel, vooral in het licht van activiteiten zoals fotografie en natuurrecreatie.

De rol van MB-ALL bij natuurregels en recreatie

Als handhavingsdeskundige draagt MB-ALL bij aan een effectieve implementatie van nieuwe natuurregels. Met op maat gemaakte oplossingen ondersteunt MB-ALL recreatie- en natuurgebieden, bij het vinden van balans tussen genieten van de natuur en ecologisch behoud. Ontdek de rol van MB-ALL in een harmonieuze relatie tussen natuurbescherming en recreatie.