Skip to main content
ArtikelenBOA'sToezicht

Te weinig handhavers zorgt voor druk bij personeel

Door 1 mei 2024Geen reacties

Ondanks een opmerkelijke toename van meldingen en overlastgevende hotspots, ondervindt de inzet van handhavers in Utrecht druk. Er is sprake van personeelstekorten, de gemeente stelt. Vanwege personeelstekorten is het moeilijk om vacatures voor handhavers te vervullen, wat de noodzaak benadrukt om prioriteiten te stellen bij hun inzet.

Handhavers en inspecteurs worden niet alleen voor overlastgevende hotspots, (fiets)parkeren en verkeerscontroles, maar bijvoorbeeld ook bij controles op ondermijnende criminaliteit en toezicht op sekswerk. Of bij huurmisstanden, verkeerd aangeboden afval en toezicht op de herplantplicht bij kapvergunningen. Ook moeten ze bijvoorbeeld controleren of kantoren wel aan de Energielabel C- eisen voldoen.

Meerdere hotspots met ernstige overlast:

In 2023 waren er problematische situaties op verschillende locaties in Utrecht, waaronder het Bollendak, Máximapark, winkelcentrum Lunetten en Lucasbolwerk, met aanzienlijke overlastgevende hotspots. Om hierop te reageren, zijn extra handhavers vanuit de wijken en het Flexteam ingezet, zoals gerapporteerd door RTV Utrecht. Dit team richt zich op onvoorziene overlastsituaties en speelt in op actuele ontwikkelingen. Deze verhoogde inzet op de overlastlocaties heeft echter geleid tot een zware belasting van de beschikbare capaciteit, zoals door de gemeente is opgemerkt.

Sinds 1 augustus van het voorgaande jaar is er een tijdelijk verbod op het gebruik van harddrugs van kracht. In 2023 zijn er als gevolg hiervan 27 boetes en 11 waarschuwingen uitgedeeld aan personen die betrapt zijn op het gebruik van harddrugs of het bezit van gebruiksvoorwerpen hiervoor.

Effectieve ondersteuning met MB-ALL als partner

Met de uitdagingen waarmee handhavers in Utrecht worden geconfronteerd, is effectieve ondersteuning van cruciaal belang. MB-ALL staat klaar om een belangrijke rol te spelen bij het verlichten van de druk op handhavers en het optimaliseren van hun inzet. Als ervaren partner in handhaving en naleving kan MB-ALL helpen bij het aanvullen van het handhavingsteam, waardoor de gemeente beter kan omgaan met personeelstekorten en de toenemende vraag naar handhavingsdiensten.

Daarnaast kan MB-ALL gespecialiseerde trainingen bieden aan handhavers, gericht op het effectief omgaan met diverse handhavingstaken, variërend van verkeerscontroles tot het toezicht houden op ondermijnende criminaliteit. Met de ondersteuning van MB-ALL kunnen handhavers hun taken efficiënter uitvoeren, waardoor de veiligheid en leefbaarheid in Utrecht worden verbeterd.